Hải Phát triệu tập đại hội cổ đông bất thường

Nội dung họp nhằm thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) vừa thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp là 30/1/2023, thời gian tổ chức dự kiến là vào quý I/2023.

Nội dung họp được HĐQT Hải Phát nêu ra là thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần này của Hải Phát diễn ra trong bối cảnh cơ cấu sở hữu công ty liên tiếp có nhiều biến động.

Mới nhất, ngày 29/12/2022, Chủ tịch HĐQT Hải Phát đã đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu HPX, trong giao dịch dự kiến từ ngày 5/1/2023 - ngày 3/2/2023. 

Cùng ngày, ông Hải cũng thông báo bán khớp lệnh xong 10 triệu cổ phiếu HPX như đã đăng ký trước đó. Tạm tính theo giá kết phiên của cổ phiếu HPX trong ngày 27 và 28/12 là 4.580 - 4.710 đồng/cp, ước tính, ông Hải đã thu về khoảng 45,8 - 47,1 tỷ đồng. 

chọn
Giá bất động sản dự án sẽ leo thang với Luật Đất đai mới?
Theo chuyên gia Savills, với Luật Đất đai 2024, giá đất bồi thường trong giải phóng mặt bằng cho các dự án sẽ tăng cao, khiến tổng chi phí đầu tư ban đầu của dự án tăng, có thể dẫn đến giá BĐS dự án tăng theo.