HNX tiếp tục bổ sung lý do cổ phiếu Louis Land vào diện cắt margin

HNX vừa bổ sung lý do cổ phiếu BII của Louis Land vào diện cắt margin là chậm nộp BCTC soát xét bán niên. Cổ phiếu BII đã nằm trong danh sách này từ năm 2018 đến nay.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu BII của CTCP Louis Land vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin).

Theo HNX, nguyên nhân là do Louis Land chậm công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc. Bên cạnh đó, lý do ký quỹ khác là chứng khoán của doanh nghiệp thuộc diện bị cảnh báo.

Cổ phiếu BII của Louis Land đã nằm trong danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 12/1/2018 đến nay, lý do ban đầu là nằm trong diện kiểm soát. HNX đã liên tục bổ sung các lý do cổ phiếu vẫn trong danh sách này qua các năm, như chậm nộp báo cáo tài chính năm 2019, lỗ ròng trong năm 2019, báo cáo tài chính năm 2020 có ý kiến không phải là chấp nhận toàn phần của kiểm toán.

Hiện Louis Land vẫn chưa công bố báo cáo tài chính soát xét, song theo báo cáo tự lập, trong quý II năm nay, công ty ghi nhận doanh thu thuần 151,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 ở mức 51 tỷ đồng, tuy doanh thu tăng, công ty báo lỗ sau thuế 9,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 43,7 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, do trong kỳ chi phí tài chính tăng, thêm vào đó là chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ và hợp nhất các công ty con trong kỳ tăng cùng với đó là tác động của Covid-19 khiến cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Louis Land gặp nhiều khó khăn, các dự án của công ty đang trong giai đoạn phát triển nên chưa ghi nhận doanh thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Louis Land đạt 303 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 90% so với cùng kỳ, lỗ sau thuế 18,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 40 tỷ đồng. Trong kỳ, 99% doanh thu của công ty đến từ hoạt động bán hàng hóa (đạt 301,3 tỷ đồng), doanh thu từ cho thuê đất, thuê văn phòng chỉ chiếm 1% (đạt 1,6 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 1.044 tỷ đồng, tăng 43,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Chiếm phần lớn tổng tài sản của công ty là các khoản phải thu ngắn hạn (đạt 459,8 tỷ đồng), tăng 14,5% so với đầu năm do tăng các khoản phải thu ngắn hạn khác.

Giá trị hàng tồn kho của công ty tại thời điểm cuối quý II đạt gần 14,8 tỷ đồng, giảm 64,6% so với đầu năm, phần lớn do giảm 65% trữ lượng hàng hóa (đạt 14,5 tỷ đồng).

Cùng với đó, công ty cũng ghi nhận 156 tỷ đồng khoản tài sản dở dang dài hạn, giảm 11,4%, chủ yếu do giảm chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (giảm từ 34 tỷ đồng còn 13,6 tỷ đồng).

chọn
Tiến độ dự án Bình Giang hơn nghìn tỷ của doanh nghiệp nhà HUD tại Hải Dương
Hudland - công ty con của HUD đang triển khai 2 dự án, trong đó có khu dân cư 1.224 tỷ đồng tại huyện Bình Giang, Hải Dương. Dự án này hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1.