Hòa Bình cần gần 15.000 tỷ phát triển nhà ở năm tới

Năm 2024, tỉnh Hòa Bình dự kiến cần khoảng 14.861 tỷ đồng để phát triển nhà ở. Vị trí các dự án tập trung chủ yếu tại TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Kim Bôi.

Một góc tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Báo Hoà Bình). 

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024. Nhìn lại năm 2023, toàn tỉnh có 9 dự án đầu tư xây dựng nhà ở có sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng quy mô cung ứng hơn 203.000 m2 , tương ứng 1.623 căn nhà/số lô. Tuy nhiên, trong số này không có dự án nhà ở xã hội nào. 

TP Hòa Bình có Khu dân cư tổ 7, phường Đồng Tiến. Huyện Lương Sơn có 3 dự án là Khu nhà ở tại Xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh; Khu nhà ở tại xóm Mỏ và Tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn; Khu nhà ở tại xóm Mỏ (HUDS). Huyện Đà Bắc có Khu dân cư thị trấn Đà Bắc (giai đoạn 1) tại Tiểu khu Mu, thị trấn Đà Bắc. 

Huyện Lạc Sơn có 2 dự án đều ở thị trấn Vụ Bản là Khu đấu giá đất tại xóm Vôi; Khu đấu giá đất tại phố Lốc Mới. Huyện Yên Thủy có Khu nhà ở Đồng Băng. Huyện Tân Lạc có Khu dân cư thị trấn Mường Khến. 

Tính đến hết năm 2023, chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại đạt 8,8% so với mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025; chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đạt 27,6%; chỉ tiêu phát triển nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng đạt 46,6%.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 23,1 m2/người. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tăng thêm toàn tỉnh đạt hơn 36% so với mục tiêu đề ra đến năm 2025.

 Chri tiêu phát triển nhà ở hoàn thành năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hòa Bình (Nguồn: UBND tỉnh Hòa Bình).

Năm 2024, vị trí phát triển các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư, nhà ở xã hội tập trung chủ yếu tại TP Hòa Bình (166 vị trí), huyện Lương Sơn (67 vị trí), huyện Kim Bôi (75 vị trí); các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy có đà phát triển tốt (trên 20 vị trí)... Ngoài ra, huyện Đà Bắc và Tân Lạc giai đoạn này cũng bắt đầu kêu gọi phát triển các dự án nhà ở nhiều hơn.  

Theo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm tại Hòa Bình là gần 1,7 triệu m2. Trong đó, diện tích sàn nhà ở thương mại hoàn thành là hơn 405.000 m2 từ danh mục dự án đang triển khai; nhà ở xã hội hơn 48.800 m2; nhà ở do người dân tự xây dựng là hơn 1,2 triệu m2 sàn. Ước tính hoàn thành tổng cộng 7.688 căn nhà ở các loại.

Địa phương dự kiến phát triển nhà ở thương mại bằng vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, người dân... Nhà ở riêng lẻ dân tự xây bằng vốn tích lũy từ thu nhập của hộ gia đình. Nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội...  

Nguồn vốn cần để phát triển nhà ở năm 2024 dự kiến khoảng 14.861 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xây dựng nhà ở thương mại 3.918 tỷ đồng; nhà ở xã hội cho công nhân 308 tỷ đồng; nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng 10.635 tỷ đồng.  

Nhu cầu về quỹ đất trong giai đoạn 2021 - 2025 là gần 3.185 ha. Riêng năm 2024, các địa phương đề xuất danh mục vị trí dự kiến phát triển nhà ở với quy mô quỹ đất ở là 2.644 ha.

chọn
[Photostory] Hiện trạng hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy tại TP HCM
NBB Garden 2 và NBB Garden 3 là hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm nay.