Hoà Bình muốn phát hành 274 triệu cổ phiếu để trả nợ

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, Hoà Bình sẽ trình phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mệnh giá 10.000 đồng/cp để hoán đổi nợ của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất và thanh toán các khoản nợ tại ngân hàng.

Ảnh: Hoàng Huy.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với mục tiêu doanh thu năm nay 10.800 tỷ đồng, kế hoạch lãi sau thuế 433 tỷ đồng. 

Hoà Bình cho biết, trong năm 2023 doanh nghiệp đã phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tổng giá trị chào bán dự kiến là 2.740 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn của doanh nghiệp đã thay đổi. 

Do đó, doanh nghiệp trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm 2023 nói trên. Đồng thời, kế hoạch này sẽ được dời sang năm 2024.

Cụ thể, dự kiến năm 2024 - 2025 Hoà Bình sẽ dự kiến phát hành 274 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa 2.740 tỷ đồng. Mệnh giá cổ phiếu riêng lẻ được phát hành là 10.000 đồng/cp.  

Trong đó, 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ được phát hành để hoán đổi nợ của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của công ty. Còn 200 triệu cổ phiếu còn lại sau khi phát hành sẽ thanh toán các khoản nợ của Hoà Bình tại ngân hàng.

Cách đây ít ngày, Hoà Bình đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 với kết quả lỗ sau thuế hơn 1.115 tỷ đồng, còn báo cáo tài chính tự lập trước đó lỗ 782 tỷ đồng. Giải trình biến động, Hoà Bình cho biết do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 483 tỷ lên 758 tỷ sau kiểm toán.

Tại thời điểm 31/12/2023, Hòa Bình có khoản lỗ luỹ kế tới 3.240 tỷ đồng và một số khoản nợ quá hạn thanh toán. 

Đơn vị kiểm toán AASC đánh giá, những dấu hiệu lỗ luỹ kế và một số khoản nợ quá hạn thanh toán cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Hòa Bình.

chọn
Lãnh đạo CC1 tự tin đạt mục tiêu 11.600 tỷ doanh thu, muốn đầu tư mạnh vào xây dựng nhà ở xã hội
Tận dụng lợi thế là nhà thầu thi công xây lắp và đã có chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, lãnh đạo CC1 chia sẻ muốn tham gia mạnh vào phân khúc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu nguồn lực.