Hòa Bình đấu giá khu đất ở hơn 1.200 m2 tại huyện Lạc Thuỷ, khởi điểm hơn 6,9 tỷ đồng

Khu đất ở nông thôn tại thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, có diện tích 1.230,2 m2.

Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạc Thuỷ .

Cụ thể là tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ.

Khu đất có diện tích 1.230,2 m2, mục đích sử dụng làm đất ở nông thôn, tại vị trí 2, khu vực 1 xã Đồng Tâm. Tài sản gắn liền với đất là 4 ngôi nhà với tổng diện tích 331,98 m2.

Tổng giá khởi điểm cơ sở nhà và đất là hơn 6,99 tỷ đồng; tiền đặt trước tham gia đấu giá hơn 1,39 tỷ đồng; tiền mua hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh trong thời gian từ ngày 12/9 đến ngày 13/9.

Hình thúc, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản từ ngày 22/8 đến 6/9 tại văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh. Thời gian xem tài sản từ ngày 7/9 đến 8/9.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ từ ngày 22/8 đến 11/9 tại văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạc Thuỷ.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ từ ngày 22/8 đến ngày 11/9 tại văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạc Thuỷ. 

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá từ 8h đến 16h ngày 13/9 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạc Thuỷ. 

Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá lúc 9h30 ngày 14/9 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạc Thuỷ. 

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, địa chỉ số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, Hoà Bình, số điện thoại 0985.410.246/ 02183.600.607; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạc Thuỷ, địa chỉ Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Châu Giang nối xã Bình Nghĩa, Bình Lục với Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam
Một cầu cầu vượt sông Châu Giang dự kiến được xây dựng nối xã Bình Nghĩa, Bình Lục với Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam.