Hơn 1 tỷ USD chảy vào các khu công nghiệp ở Bắc Ninh trong 9 tháng

9 tháng qua, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh dự án thứ cấp vào các KCN Bắc Ninh đạt 1.060,58 triệu USD, trong đó 938,32 triệu USD vốn FDI và 122,26 triệu USD vốn trong nước.

Theo báo Bắc Ninh, 9 tháng năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 56 dự án đầu tư thứ cấp.

Cụ thể, đơn vị đã cấp 32 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 266,12 triệu USD và 24 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.818,15 tỷ đồng, tương đương 122,52 triệu USD.

Đồng thời, Ban Quản lý cấp 300 lượt điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 672,2 triệu USD.

Trong đó, 248 lượt dự án FDI điều chỉnh, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm (sau khi trừ giảm) là 672,46 triệu USD; 52 lượt dự án trong nước điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 6,04 tỷ đồng tương đương 0,26 triệu USD (cụ thể vốn điều chỉnh tăng tương đương 18,17 triệu USD và vốn chỉnh giảm tương đương 18,44 triệu USD).

Như vây, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh dự án thứ cấp vào các KCN Bắc Ninh trong 9 tháng qua đạt 1.060,58 triệu USD, trong đó 938,32 triệu USD vốn FDI và 2.812,1 tỷ đồng, tương đương 122,26 triệu USD vốn trong nước.

So với kế hoạch năm 2022, số dự án đăng ký cấp mới đạt 53,3% (56/105 dự án), nhưng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 92,2% (1.060,58/1.150 triệu USD).

Bắc Ninh hiện có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, với tổng diện tích 6.397,68 ha. Trong đó có 10 khu đi vào hoạt động, diện tích trung bình một KCN là 399 ha. So với diện tích toàn tỉnh, tổng diện tích các KCN cũng như quy mô trung bình 1 KCN đều ở mức cao, chỉ đứng sau Quảng Ninh và Hải Phòng (trong vùng Kinh tế trọng điểm phía bắc).

Bản đồ các KCN tại Bắc Ninh. (Ảnh:Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh).

Hàn Quốc là quốc gia có quy mô vốn đầu tư lớn nhất vào tỉnh Bắc Ninh với hơn 950 dự án, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt khoảng 14 tỷ USD, chiếm 62% tổng vốn đầu tư nước ngoài toàn tỉnh. Những dự án lớn của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Bắc Ninh là các dự án của Tập đoàn Samsung, Intops, Hanwha Techwin, Amkor... 

Hiện nay có 1.170 doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN. 6 tháng đầu năm 2022, tổng số thu ngân sách toàn tỉnh đạt 16.532 tỷ đồng, thì các KCN đóng góp tới 6.538 tỷ đồng (tăng 26% so cùng kỳ). 

chọn
Gần 20.000 tỷ đồng từ 23 dự án đổ về Lâm Đồng
Năm 2023, tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch như Khu dân cư Nam sông Đa Nhim, Khu dân cư đồi Thanh Danh, Khu dân cư phía đông Lâm Hà, Khu dân cư Bi Đoúp, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm,...