HoREA: Đổi cách tính tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại có thể rút ngắn thời gian thực hiện từ 3 năm còn 15 ngày

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng, nếu áp dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại dự án nhà ở thương mại thì thời gian làm thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn từ 3 năm xuống còn 15 ngày.

 

HoREA hiến kế rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại các dự án nhà ở thương mại. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ). 

 

Tiếp tục tham gia góp ý một số điều của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, HoREA hiến kế rút ngắn thời gian thủ tục hành chính tại các dự án nhà ở thương mại.

Theo đó, từ ngày 17/2, UBND TP HCM đã có Công văn số 477 trình Thủ tướng Chính phủ “Về kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo Bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng), thay vì phải cần đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá”.

HoREA cho rằng đề xuất nêu trên của UBND thành phố sẽ giúp đơn giản hóa, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ trên dưới 3 năm hoặc lâu hơn xuống còn khoảng 15 ngày, giúp dự án sớm được đưa vào triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, HoREA cũng cho biết, để đảm bảo việc thí điểm thực hiện phương pháp này không làm thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công, TP HCM cần đồng thời được cho phép thí điểm ban hành “hệ số điều chỉnh giá đất cá biệt” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các dự án nhà ở thương mại. 

Theo đó, mỗi dự án nhà ở thương mại sẽ được áp “hệ số điều chỉnh giá đất cá biệt”, tương tự như áp “hệ số điều chỉnh giá đất cá biệt” để tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất hiện nay. Hiện, mỗi năm TP HCM thường ban hành khoảng trên dưới 20 quyết định cá biệt về “hệ số điều chỉnh giá đất” để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng cho từng dự án theo quy định tại điểm đ Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013.

Do vậy, HoREA kiến nghị Chính phủ cho phép TP HCM thí điểm áp dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các dự án nhà ở thương mại và bổ sung nội dung này vào khoản 6 Điều 2 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.