Hưng Yên có khu công nghiệp số 05 quy mô hơn 190 ha

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, tỉnh Hưng Yên có quy mô 192,64 ha với tổng vốn đầu tư 2.385 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 05, tỉnh Hưng Yên. Nhà đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ.

Dự án trên có quy mô 192,64 ha, được thực hiện tại xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Tổng vốn đầu tư là 2.385 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 357,75 tỷ đồng, vốn huy động còn lại hơn 2.027 tỷ đồng.

Tiến độ đầu tư dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước ban giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Hưng Yên có khu công nghiệp số 05 quy mô hơn 190 ha - Ảnh 1.

Hưng Yên hiện nay có 10 khu công nghiệp. (Ảnh: Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ phải đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

chọn
VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023
Theo VNDirect thị trường TPDN sẽ tương đối im lìm trong nửa đầu năm 2023, phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nhờ lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc hơn, lãi suất ổn định và cơ chế thị trường tốt hơn.