Huyện Chương Mỹ sẽ thu hồi hơn 160 ha đất làm 41 dự án năm 2021

Phần diện tích thu hồi đất 161,31 ha được huyện Chương Mỹ dùng thực hiện 41 dự án.
Huyện Chương Mỹ sẽ thu hồi hơn 160 ha đất năm 2021 - Ảnh 1.

Huyện Chương Mỹ, Hà Nội. (Ảnh: Báo Công Thương).

Theo nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND Thành phố Hà Nội phê duyệt, huyện Chương Mỹ có 41 dự án, tổng diện tích 165,55 ha. Diện tích thu hồi đất là 161,31 ha, diện tích chuyển mục đích đất lúa là hơn 18,2 ha. 

Cụ thể, huyện Chương Mỹ thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng, mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông, xây các công trình công cộng như trạm y tế, trường học...

Một số dự án đáng chú ý của huyện Chương Mỹ trong danh mục này gồm có: Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Đông Sơn, thu hồi 13,81 ha; Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Quốc lộ 6, thu hồi 15 ha; Dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh lộ 419, thu hồi 10,2 ha.

Dưới đây là danh sách chi tiết các dự án sẽ thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn huyện Chương Mỹ:

Huyện Chương Mỹ sẽ thu hồi hơn 160 ha đất năm 2021 - Ảnh 2.

Huyện Chương Mỹ sẽ thu hồi hơn 160 ha đất năm 2021 - Ảnh 3.

Huyện Chương Mỹ sẽ thu hồi hơn 160 ha đất năm 2021 - Ảnh 4.

Huyện Chương Mỹ sẽ thu hồi hơn 160 ha đất năm 2021 - Ảnh 5.

Huyện Chương Mỹ sẽ thu hồi hơn 160 ha đất năm 2021 - Ảnh 6.

Huyện Chương Mỹ sẽ thu hồi hơn 160 ha đất năm 2021 - Ảnh 7.

Huyện Chương Mỹ sẽ thu hồi hơn 160 ha đất năm 2021 - Ảnh 8.

(Ảnh chụp màn hình).