Kế hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng năm 2022

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Bắc Sơn.

Bắc Sơn là một trong 16 xã và thị trấn của huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ở ngay trung tâm địa bàn của huyện và có diện tích 4,62 km².

 Xã Bắc Sơn trên bản đồ Google vệ tinh. 

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Dương được UBND TP Hải Phòng phê duyệt ngày 17/5, xã Bắc Sơn có một vài dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu hè ông Nại, thôn 4; Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu cửa ông Trễnh, thôn 5; Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Vườn Cam, thôn 5; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu hộ ông Triệu thôn 3;

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cửa bà Học, thôn 3; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Cạnh nhà văn hoá thôn 5; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu công nghiệp An Dương – Giai đoạn 1 (phục vụ giao đất).

Xem chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Dương TẠI ĐÂY 

Xem chi tiết Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Dương - TP Hải Phòng TẠI ĐÂY 

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn TẠI ĐÂY

 

 

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.