Kế hoạch sử dụng đất xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Long Tân đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 12/2020 vừa qua, UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên cổng thông tin điện tử của quận. Theo dự thảo này thì thành phố Bà Rịa đã đưa 69 công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Rất nhiều công trình, dự án trong số này nằm trên địa bàn xã Long Tân, đáng chú ý là:

- Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 52, chủ đầu tư là ban QLDA ĐTXD 1 TP Bà Rịa.

Kế hoạch sử dụng đất xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Long Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

Kế hoạch sử dụng đất xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Dự thảo bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2021 khu vực xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.

- Dự án tỉnh lộ 765 nối dài.

- Đường Long Tân - Láng Dài.

- Xây dựng kênh tiếp nước cho các hồ Suối Môn, Đá Bàng và đập Suối Sỏi.

- Dự án kênh cấp 1 và kênh chuyển nước sang Xuyên Mộc (tuyến N9, kênh chính đoạn 2, tuyến kênh chuyển nước sang Xuyên Mộc).

- Các lộ ra 110kV, trạm biến áp 220kV Châu Đức.

- Khu dân cư Gia An 1.

- Khu dân cư nhà vườn Lan Anh 9.

- Chùa Long Khánh.

Và một số công trình, dự án khác.

- Xem thêm chi tiết kế hoạch sử dụng đất xã Long Tân trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ năm 2021 TẠI ĐÂY.