Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Quảng Bị.
Kế hoạch sử dụng đất xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Quảng Bị. (Ảnh: Baoxaydung).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Quảng Bị hiện có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là dự án: Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 419.

Kế hoạch sử dụng đất xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Quảng Bị trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ. Theo văn bản này, xã Quảng Bị hiện có thêm 5 dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án:

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu trạm biến áp thôn 2, Quảng Bị

- Kiên cố hóa kênh tiêu chính Thập Cửu, trạm bơm Hạ Dục, huyện Chương Mỹ

- Nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ

- Đường dây 500KV tây Hà Nội - Thường Tín

- Xử lý sạt lở bờ sông Bùi đoạn qua thôn 5, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ.

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.

Bản đồ quy hoạch
 
chọn