Kế hoạch sử dụng đất xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Tô Hiệu.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Tô Hiệu có 6 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Đường liên xã Lê Lợi – Tô Hiệu; Dự án cải tạo nâng cấp và xây dựng mới cụm công trình đầu mối trạm bơm Bộ Đầu; Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDD Ao Vuông, thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu; Đường dây 110kV từ TBA 500KV Thướng Tín – TBA E1.34 Quất Động – TBA E10.4 Tía; Mở rộng đường Pháp Vân – Cầu Giẽ; Trạm biến áp 110KV Tô Hiệu đi Phú Xuyên và đường dây 110KV cấp điện.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Tô Hiệu trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thường Tín. Theo văn bản này, xã Tô Hiệu có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Trạm y tế xã Tô Hiệu của UBND xã.

- Khu đấu giá Ao Vuông Tử Dương, xã Tô Hiệu của Trung tâm PTQĐ.

- Chuyển mục đích các loại đất khác sang đất ở (Đất vườn ao xen kẹt trong khu dân cư).

- Chuyển mục đích nội bộ đất nông nghiệp.

- Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội của Ban QLDA đường sắt - Bộ Giao thông vận tải.

- Điểm vui chơi giải trí và cây xanh của UBND huyện TT.

- Chuyển mục đích sử dụng đất vườn xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở của UBND xã.

- Vùng nuôi trồng thủy sản của UBND xã.

- Trang trại tổng hợp của UBND xã.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thường Tín TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn