Kế hoạch sử dụng đất xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Vạn Điểm.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Vạn Điểm có 8 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí xã Vạn Điểm; Dự án cải tạo nâng cấp và xây dựng mới cụm công trình đấu mối trạm bơm Bộ Đầu; Đường gom phía Đông đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Vạn Điểm; Đường Đỗ Vạn (đoạn từ đường gom dân sinh đến đất nông nghiệp thôn Vạn Điểm); Đường Đỗ Đặng (đoạn từ cống chui đường cao tốc đến thôn Đặng Xá); Mở rộng đường Pháp Vân – Cầu Giẽ; Trạm biến áp 110kV Tô Hiệu đi Phú Xuyên và đường dây 110kV cấp điện.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Vạn Điểm trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thường Tín. Theo văn bản này, xã Vạn Điểm có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Đấu giá QSD đất ở trên địa bàn huyện.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Vạn Điểm, huyện Thường Tín của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

- Chuyển mục đích các loại đất khác sang đất ở (Đất vườn ao xen kẹt trong khu dân cư).

- Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội của Ban QLDA đường sắt - Bộ Giao thông vận tải.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thường Tín TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn