Kéo dài thời gian kiểm kê đất đai năm 2019 sang quí IV năm nay

Văn phòng Chính phủ vừa phản hồi đề nghị của Bộ TN&MT về việc kéo dài thời gian thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Kéo dài thời gian kiểm kê đất đai năm 2019 sang quí IV năm nay - Ảnh 1.

(Ảnh: VGP).

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý với đề xuất của Bộ TN&MT, cho phép kéo dài thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 vào quí IV/2020.

Bộ TN&MT có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính thống nhất và đầy đủ của số liệu, báo cáo kiểm kê đất đai.

Trong đó, lưu ý lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ "rà soát diện tích đất qui hoạch là đất rừng nhưng thực tế không còn rừng và phần diện tích đất rừng nghèo kiệt phân bổ manh mún" được Chính phủ giao tại Nghị quyết 22 ngày 1/3/2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lí, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp Bộ TN&MT kiểm tra việc sử dụng kinh phí cho kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương.

Đồng thời, khẩn trương đề xuất mức hỗ trợ ngân sách trung ương cho các địa phương để đảm bảo tiến độ công bố kết quả kiểm kê theo qui định.


chọn