Khánh Hoà: Đề xuất tạm dừng 4 đồ án quy hoạch Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Quy hoạch phân khu rộng 1.560 ha tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh không còn phù hợp, chồng chéo với quy hoạch đô thị mới huyện Cam Lâm.

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; dừng triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Cụ thể, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (phía tây đường Nguyễn Tất Thành) được UBND tỉnh phê duyệt ngày 17/12/2020.

Đồ án này đã không còn phù hợp với định hướng phát triển theo Nghị quyết số 09 ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiến hành lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm với ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Cam Lâm (bao gồm Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh)

Ngày 28/7, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Khi Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được phê duyệt sẽ thay thế hoàn toàn nội dung thuộc địa giới hành chính huyện Cam Lâm (trừ phần diện tích khu 7 thuộc TP Cam Ranh) tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh năm 2020. 

Để tránh chồng chéo, trùng lắp, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu các khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Việc tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt các đồ án quy hoạch phân khu sẽ được xem xét sau khi Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được phê duyệt.

Đồng thời, kiến nghị thống nhất chủ trương dừng triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu 1 thuộc Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm để làm cơ sở quản lý đầu tư, xây dựng, cấp phép tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Hồi đầu tháng 8, Khánh Hoà cho biết đang điều chỉnhquy hoạch Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.
Cụ thể, khu vực điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích 1.562 ha, trong đó, khu 5 có 591 ha, khu 6 có 380 ha, khu 7 có 368 ha và một phần khu 3 với 223 ha.
chọn
Đối lập 2 khu vực sắp 'lên đời' ở Lâm Đồng: Đất nền Bảo Lâm được săn đón, Lạc Dương lác đác vài chục giao dịch
Thời gian tới, toàn bộ huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào TP Đà Lạt, trong khi 5 xã của huyện Bảo Lâm cũng sẽ được sáp nhập vào TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, diễn biến thị trường bất động sản tại Lạc Dương và Bảo Lâm lại đi ngược nhau.