Khánh Hòa đang điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Các phân khu được điều chỉnh quy hoạch tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh bao gồm khu 5, khu 6, khu 7 và một phần khu 3 với tổng diện tích hơn 1.560 ha.

 Một góc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm hiện nay. (Ảnh: Hải Quân)

Theo thông tin từ Báo Khánh Hòa, UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Xây dựng và UBND huyện Cam Lâm làm rõ các ý kiến của Bộ Xây dựng về các vấn đề liên quan đến hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 5, khu 6, khu 7 và một phần khu 3 với tổng diện tích hơn 1.560 ha tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Trước đó vào 29/4, UBND tỉnh cũng đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị cho ý kiến đối với các hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 5, khu 6, khu 7 và một phần khu 3, thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. 

Cụ thể, khu vực điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích 1.562 ha, trong đó, khu 5 có 591 ha, khu 6 có 380 ha, khu 7 có 368 ha và một phần khu 3 với 223 ha, được phê duyệt tại quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh ban hành vào tháng 12/2020. 

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của 4 quy hoạch phân khu hiện chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trong Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung phê duyệt năm 2020.

Cụ thể, tổng diện tích đất dân dụng của 4 quy hoạch phân khu là 1.148 ha, tổng diện tích đất đơn vị ở 803 ha. Trong khi đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung phê duyệt năm 2020 chỉ xác định diện tích đất dân dụng đến năm 2025 là 733 ha, đến năm 2035 là 1.061 ha; diện tích đất đơn vị ở đến năm 2025 là 587 ha, đến năm 2035 là 780 ha. 

Bộ Xây dựng cho rằng, trong phạm vi lập quy hoạch của các quy hoạch phân khu có dân cư ở hiện trạng, công trình công cộng, công trình tôn giáo. Tuy nhiên, định hướng tổ chức không gian các khu tái định cư tại các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu mà UBND tỉnh gửi chưa thể hiện rõ những khu vực này là giải tỏa để bố trí tái định cư hay cải tạo chỉnh trang.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh bổ sung các yêu cầu, nguyên tắc cải tạo đối với giải pháp quy hoạch tại các khu vực tái định cư, nhằm hạn chế đền bù giải tỏa công trình hạ tầng xã hội đã được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tỉnh cũng cần lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo, tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn yêu cầu UBND tỉnh bổ sung các quy định cụ thể, chi tiết hơn về tỷ trọng của từng chức năng; rà soát, bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu sử dụng đất cho từng loại chức năng theo quy định. Nếu có bố trí ở tại các khu vực hỗn hợp, cần tính toán quỹ đất này vào đất nhóm nhà ở và tổng hợp vào đất dân dụng.

Mới đây, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, làm rõ, bổ sung theo các nội dung ý kiến của Bộ Xây dựng; báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10/8.

UBND huyện Cam Lâm cũng phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh khẩn trương thực hiện việc xác định sơ bộ ranh giới các đồ án quy hoạch phân khu, thuộc đô thị mới Cam Lâm để xem xét sự phù hợp với 4 quy hoạch phân khu nêu trên; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 5/8. 

chọn
Cần Thơ dự kiến nâng cấp quốc lộ 91 hơn 7.200 tỷ vào đầu 2025
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (Km00 - Km07) đi qua hai quận của TP Cần Thơ là Ninh Kiều và Bình Thủy, với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, khởi công vào quý I/2025.