Không khí Hà Nội chuyển xấu, TP HCM vẫn trong lành

chọn