Tuần qua, chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức kém với 6 ngày

Theo Tổng cục Môi trường, tuần qua chất lượng không khí ở Hà Nội duy trì ở mức kém với 6 ngày.

20191130_132947_0128

Tuần qua, Hà Nội luôn mù mịt nhìn từ trên cao. (Ảnh: Di Linh).

Tổng cục Môi trường vừa thông tin về chất lượng không khí từ ngày 22/11 đến ngày 29/11/2019. Theo đó, trong tuần từ 22/11 đến 29/11, chất lượng không khí tại một số đô thị lớn có sự khác biệt rất rõ.

Cụ thể, Hà Nội có mức độ ô nhiễm cao nhất, sau đó đến các thành phố Việt Trì, Hạ Long, TP HCM; riêng Huế và Đà Nẵng chất lượng không khí vẫn ở mức tốt. Đối với Hà Nội, chất lượng không khí duy trì ở mức kém đối với 6 ngày trong tuần.

Theo Tổng cục, ô nhiễm không khí chủ yếu gây ra bởi bụi mịn PM2.5, các thông số khác (NO2, O3, CO, SO2) về cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép so với tiêu chuẩn qui định tại QCVN 05:2013/BTNMT.

Trong số các đô thị, giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 tại Hà Nội có cao nhất, có đến 6/7 ngày giá trị này vượt quá giới hạn so với tiêu chuẩn cho phép.

Tại Đà Nẵng và Huế, giá trị thông số PM2.5 vẫn thấp hơn giới hạn của tiêu chuẩn cho phép trong tất cả các ngày. So với tuần trước, từ ngày 15/11 đến 21/11, chất lượng không khí trong tuần từ 22/11 đến 29/11 kém hơn.

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI) cho thấy, tại Việt Trì có 4/7 ngày chất lượng không khí ở mức Xấu (101-150), còn tại TP HCM là 1/7 ngày chất lượng không khí ở mức xấu. Tại Huế và Đà Nẵng, chất lượng không khí vẫn ở mức tốt.

Tại Hà Nội, có 6/7 ngày giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 vượt quá giới hạn so với QCVN đối với hầu hết các trạm. Chỉ trong ngày 28/11 thông số PM2.5 giảm và nằm trong giới hạn cho phép.

Kết quả tính toán chỉ số AQI tại các trạm cho thấy, vào các ngày 22/11 đến 27/11 chất lượng không khí chủ yếu ở mức Kém (101 – 150) và đã chạm đến ngưỡng Xấu (151-200).

Về diễn biến hàm lượng PM2.5 trong ngày, các thời điểm hàm lượng PM2.5 cao vẫn là từ đêm đến đầu giờ sáng, đạt cực đạt lúc 5-6 giờ sáng.

"Kết quả quan trắc trong những năm trước cũng cho thấy khu vực miền Bắc giai đoạn giữa mùa đông là thời kì chất lượng không khí thấp nhất trong cả năm.

Vì vậy, người dân cần theo dõi các thông tin về chất lượng không khí để có những ứng phó phù hợp. Trong những ngày chất lượng không khí ở mức kém và xấu thì hạn chế các hoạt động ngoài trời, luôn đeo khẩu trang chống được bụi mịn và hạn chế mở cửa nhà", Tổng cục Môi trường khuyến cáo.

chọn