Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 11/2021 cao nhất 6,6%/năm

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 3/11, lãi suất cao nhất tại ngân hàng Sacombank được ghi nhận ở mức 6,6%/năm cho hình thức gửi tiết kiệm online tại kỳ hạn 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Bước sang tháng mới, khung lãi suất tiết kiệm truyền thống được điều chỉnh tăng trong khoảng 3,1%/năm - 6,1%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang huy động biểu lãi suất tiết kiệm từ 3,1%/năm đến 6,1%/năm áp dụng cho hình thức gửi tại quầy cho khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ. 

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 11/2021 cao nhất 6,6%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Cụ thể như sau, các khoản tiền tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được ấn định lãi suất lần lượt là 3%/năm và 3,1%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm. 

Tương tự, mức lãi suất 3,4%/năm được áp dụng đồng thời cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, tăng từ 0,1%/năm đến 0,3%/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng Sacombank vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 4,3%/năm. 

Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy tại hai kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng sẽ được hưởng chung mức lãi suất là 4,4%/năm. Tại các kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng, tiền gửi sẽ được huy động lãi suất ngân hàng Sacombank ở mức 4,5%/năm. 

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm vẫn giữ nguyên ở mức 5,5%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng (trong đó, tại kỳ hạn 13 tháng, được áp dụng với tiền gửi tối thiểu là 100 tỷ đồng) đang được hưởng lãi suất là 5,8%/năm.

Mức lãi suất cao nhất tại thời điểm khảo sát cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống đang được triển khai tại ngân hàng Sacombank là 6,1%/năm với kỳ hạn 36 tháng, tăng 0,1%/năm so với tháng trước. 

Trong trường hợp, khách hàng có nhu cầu tái tục tài khoản tiết kiệm với số dư dưới 100 tỷ đồng/tài khoản thì ngân hàng Sacombank sẽ dựa theo mức lãi suất cuối kỳ của kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất áp dụng cho các hình thức nhận lãi khác cũng được quy đổi tương ứng dựa theo hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Tại những kỳ hạn dài hơn là 18 tháng và 24 tháng, lãi suất được áp dụng tương ứng là 5,9%/năm và 6%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. 

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 11/2021 cao nhất 6,6%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Sacombank

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online

Chuyển sang hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất tiền gửi cũng đã được điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn nhất định. Khung lãi suất hiện đang được huy động từ 3,4%/năm đến 6,6%/năm tương ứng với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, cao hơn so với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống. 

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 1 - 2 tháng vẫn sẽ được hưởng lãi suất là 3,4%/năm và 3,7%/năm, lần lượt tăng 0,1 và 0,2 điểm phần trăm. Trong khi đó, tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ được huy động lãi suất chung ở mức 3,9%/năm, tăng lần lượt từ 0,1%/năm đến 0,3%/năm. 

Với kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất ngân hàng vẫn tiếp tục được triển khai từ 4,9%/năm đến 5%/năm. Tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng được ấn định lãi suất là 5,9%/năm. Tại hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, lãi suất sẽ được điều chỉnh lên mức 6,3%/năm. 

Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng cũng tăng 0,1%/năm và hiện đang được áp dụng ở mức 6,5%/năm 

Mức lãi suất cao nhất của ngân hàng Sacombank hiện tại là 6,6%/năm dành riêng cho tiền gửi online có kỳ hạn 36 tháng, tăng 0,1%/năm so với tháng trước. 

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 11/2021 cao nhất 6,6%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: Sacombank

chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.