Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 12/2021 cao nhất là 1,3%/năm

Theo khảo sát mới nhất, ngân hàng Standard Chartered đang triển khai khung lãi suất 0,16 - 1,26%/năm đối với hình thức gửi tiền tại quầy và 0,16 - 1,3%/năm đối với hình thức gửi tiền trực tuyến.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 1/2022

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi tại quầy

Trong cập nhật gần đây, Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) đã thực hiện điều chỉnh và triển khai biểu lãi suất tiền gửi tại quầy mới trong khoảng 0,16 - 1,26%/năm cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Cụ thể, ngân hàng áp dụng mức lãi suất tiết kiệm lần lượt là 0,16%/năm, 0,23%/năm và 0,35%/năm đối với các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng. Tiếp đến, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được ngân hàng niêm yết với mức lãi suất tương ứng là 0,48%/năm và 0,91%/năm.

Xét đến hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, khách hàng sẽ cùng nhận mức lãi suất tiết kiệm là 1,05%/năm. Các kỳ hạn còn lại được ghi nhận với mức lãi suất trong tháng này như sau: kỳ hạn 18 tháng là 1,09%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 1,13%/năm, kỳ hạn 30 tháng là 1,20%/năm và cao nhất là kỳ hạn 36 tháng với 1,26%/năm.

Theo ghi nhận, ngân hàng Standard Chartered tiếp tục không huy động vốn đối với kỳ hạn 1 tuần, trong khi đó, kỳ hạn 2 tuần đã được ngân hàng triển khai với mức lãi suất khá thấp là 0,01%/năm.

Còn khi chọn gửi tiền với kỳ hạn ngày lẻ, lãi suất mà khách hàng được hưởng sẽ dựa theo thỏa thuận trực tiếp với nhân viên ngân hàng tại quầy.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 12/2021 cao nhất là 1,3%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Standard Chartered

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi trực tuyến

Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến, ngân hàng Standard Chartered niêm yết khung lãi suất ngân hàng khá tương đồng so với hình thức gửi tiền tại quầy, song có sự chênh lệch ở mức lãi suất cao nhất.

Cụ thể, lãi suất áp dụng cho tiền gửi trực tuyến hiện dao động trong khoảng 0,16 - 1,3%/năm với kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó, các kỳ hạn 1 - 9 tháng và 13 - 36 tháng có cùng mức lãi suất được triển khai tại quầy, lần lượt là 0,16 - 0,91%/năm và 1,05 - 1,26%/năm.

Duy chỉ có lãi suất dành cho kỳ hạn 12 tháng là được huy động cao hơn 0,25 điểm % so với hình thức gửi tiền tại quầy, ở mức 1,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất ở thời điểm hiện tại.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 12/2021 cao nhất là 1,3%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Standard Chartered

chọn