Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 7/2020: Cao nhất là 6,1%/năm

Lãi suất ngân hàng Vietcombank đầu tháng 6 có điều chỉnh giảm ở nhiều kì hạn. Trong đó, khung lãi suất cho khách hàng cá nhân giao động trong khoảng từ 3,7%-6,1%/năm tùy vào kì hạn gửi 1-36 tháng.

Cập nhật lãi suất ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vào đầu tháng 7, biểu lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân đồng loạt giảm 0,25-0,5%/năm ở nhiều kì hạn gửi. Mức lãi suất cao nhất được áp dụng tại Vietcombank hiện tại là 6,1%/năm khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kì hạn 24 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 3,7%/năm, giảm 0,3 điểm % so với khảo sát vào đầu tháng 6. Tiếp đó, tiền gửi ở kì hạn 3 tháng được hưởng mức lãi suất 4%/năm, giảm 0,25 điểm % so với tháng trước.

Trong tháng trước, lãi suất tiền gửi tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng được áp dụng cùng mức 4,9%/năm. Sang tháng 7, Vietcombank điều chỉnh giảm 0,3-0,5 điểm %. Cụ thể lãi suất cho các kì hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt là 4,4%/năm và 4,6%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm ở các kì hạn dài 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng lần lượt là 6%/năm, 6,1%/năm và 5,8%/năm.

Như vậy, mức lãi suất ngân hàng cao nhất trong tháng 7 tại Vietcombank là 6,1%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân có khoản tiền gửi tại kì hạn 24 tháng.

Với các khoản tiền gửi ở kì hạn ngắn 7 ngày và 14 ngày, mức lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng là 0,2%/năm, không đổi so với tháng trước. Tiền gửi không kì hạn được hưởng lãi suất 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 7/2020 cho khách hàng cá nhân 

Kỳ hạnVNDEURUSD
Không kỳ hạn0.10%0%0%
7 ngày0.20%0%0%
14 ngày0.20%0%0%
1 tháng3.70%0%0%
2 tháng3.70%0%0%
3 tháng4%0%0%
6 tháng4.40%0%0%
9 tháng4.60%0%0%
12 tháng6%0%0%
24 tháng6.10%0%0%
36 tháng5.80%0%0%

(Nguồn: Vietcombank)

Trong tháng 7, biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank cho khách hàng doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi, giao động ở mức 3,7%-5%/năm.

Cụ thể, tiền gửi kì hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng lãi suất 3,7%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi kì hạn 3 tháng là 4%/năm, giảm 0,25%.

Đặc biệt, tại kì hạn gửi 6 tháng, mức lãi suất ngân hàng Vietcombank lại được điều chỉnh tăng 0,25 điểm % lên mức 4,4%/năm, đi ngược với xu hướng giảm tại các kì hạn khác.

Lãi suất tại kì hạn 9 tháng là 4,6%/năm, giảm 0,3 điểm %. Tại các kì hạn 12, 24 và 36 tháng, Vietcombank giảm đồng loạt 0,5 điểm %, cùng hưởng mức lãi suất 5,5%/năm. Đây cũng là lãi suất cao nhất ngân hàng Vietcombank ưu đãi cho các khách hàng là doanh nghiệp.

Với tiền gửi thanh toán, tiền gửi không kì hạn, được hưởng mức lãi suất 0,2%/năm, cao hơn so với khách hàng cá nhân.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn

VND

EUR

USD

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,20%

0%

0%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

3,70%

0%

0%

2 tháng

3,70%

0%

0%

3 tháng

4%

0%

0%

6 tháng

4,40%

0%

0%

9 tháng

4,60%

0%

0%

12 tháng

5,50%

0%

0%

24 tháng

5,50%

0%

0%

36 tháng

5,50%

0%

0%

(Nguồn: Vietcombank)

 

chọn