Lợi nhuận 6 tháng Vietcombank tương đương cùng kì 2019

Theo Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng, tính đến ngày 25/6, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Vietcombank dự kiến ở mức 'ngót nghét' cùng kì năm 2019 (khoảng 11.300 tỉ đồng). Đáng chú ý, Vietcombank để trống chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng cho biết, tính đến ngày 25/6, huy động vốn của ngân hàng tăng 3,4 % trong khi tăng trưởng tín dụng cũng ở mức tương đương (3,4%). 

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Vietcombank dự kiến ở mức "ngót nghét" cùng kì năm 2019 (6 tháng đầu năm 2019, lãi trước thuế hợp nhất của Vietcombank đạt hơn 11.300 tỉ đồng).

Theo ông Dũng, tăng trưởng huy động vốn của Vietcombank xấp xỉ mức tăng trưởng chung toàn ngành và tín dụng thì tăng cao hơn. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng tương đối cao so với các ngân hàng thương mại nhà nước khác trong khi nợ xấu chỉ ở  mức khoảng 0,8%, tăng nhẹ so với 0,78% hồi đầu năm.

Trước đó, tại đại hội, ban lãnh đạo Vietcombank trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu tổng tài sản tăng xấp xỉ 7%, lên hơn 1,308 triệu tỉ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng dự kiến tăng 10%, đạt 815.525 tỉ đồng. Huy động vốn đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 8% so với cuối năm trước.

Do tác động từ ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngân hàng xây dựng kế hoạch kiểm soát tỉ lệ nợ xấu năm 2020 dưới 1,5%, cao hơn mức thực hiện của năm 2019 là 0,78%.

Đáng chú ý, Vietcombank để trống chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 và trình cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện kế hoạch tài chính 2020 phù hợp với diễn biến dịch bệnh và định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.