Bảo hiểm BIDV đặt mục tiêu lãi trước thuế 241 tỉ đồng trong năm 2020

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, năm 2020, BIC đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 241 tỉ đồng, giảm 10,7% so với năm trước. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở mức 8%.
vv - Ảnh 1.

Ông Trần Hoài An, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc BIC, trình bày trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch năm 2020. (Nguồn: BIC)

Ngày 24/6/2020, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Tại đại hội, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu đạt 2.425 tỉ đồng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ và 241 tỉ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, tức giảm 10,7% so với năm trước. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở mức 8%.

Theo ông Trần Hoài An, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc BIC, năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.251 tỉ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2018, hoàn thành 101,4% kế hoạch năm do đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc lần đầu vượt mức 2.000 tỉ đồng, tăng trưởng 13% so với năm ngoái (cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thị trường).

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 của BIC đạt 270 tỉ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2018, hoàn thành 121,2% kế hoạch năm. Đặc biệt, năm 2019, BIC có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Nhằm quản lí hoạt động của BIC trong giai đoạn 5 năm tới, đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của BIC nhiệm kì 2020 – 2025.

Trong đó, thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm: Chủ tịch là ông Trần Xuân Hoàng, Ủy viên Hội đồng Quản trị BIDV; Phó Chủ tịch là Ông Ramaswamy Athappan, Chủ tịch FairFax Châu Á; các thành viên là ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, bà Phạm Thị Vân Khánh, Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BIDV, bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phó Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV, ông Gobinath Arvind Athappan, Ủy viên HĐQT FairFax Châu Á; cùng thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Huy Tựa và ông Đặng Thế Vinh đã được bầu vào Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông BIC năm 2019.

Ban Kiểm soát nhiệm kì 2020 – 2025 bao gồm: Trưởng Ban là bà Lại Ngân Giang, thành viên là Ông Đỗ Việt Dũng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ông Osith Ramanathan và Ông Ravishankar Wickneswaran.

chọn
Nhiều khu công nghiệp đang xây dựng dọc tuyến đường nối hai cao tốc qua tỉnh Hưng Yên
Tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên đang có nhiều khu công nghiệp khởi công, xây dựng hạ tầng.