Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 8/2022 tiếp tục tăng cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên

Trong tháng 8, lãi suất tiết kiệm tại quầy và online của Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 0,3 điểm % cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và có lãi suất cao nhất là 7,55%/năm.

Xem thêm: Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 9/2022

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 8 dành cho khách hàng cá nhân‏

‏Khảo sát ngày đầu tiên của tháng 8, ghi nhận biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) đều đồng loạt điều chỉnh tăng thêm 0,3 điểm % cho hầu hết các kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên. ‏

‏Do đó, khách hàng khi gửi tiền ở kỳ hạn 1 - 60 tháng trong tháng này sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 3,8 - 7,5%/năm tương ứng cho mỗi kỳ hạn.

Nguồn: CBBank.

‏Cụ thể, ‏lãi suất tiền gửi‏ áp dụng cho hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 3,8%/năm. Tương tự như kỳ hạn 1 - 2 tháng, lãi suất dành cho các kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng cũng không thay đổi so với trước, đồng loạt ấn định ở mức 3,9%/năm.

‏Đáng chú ý, từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, Ngân hàng Xây Dựng tiếp tục điều chỉnh lãi suất tăng thêm so với cùng kỳ tháng trước. Chẳng hạn, lãi suất từ kỳ hạn 6 tháng đến 60 tháng cùng tăng 0,3 điểm %.

‏Sau khi điều chỉnh, lãi suất triển khai cho kỳ hạn 6 tháng là 7,1%/năm, kỳ hạn 7 - 11 tháng cùng mức 7,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 7,45%/năm, còn kỳ hạn 13 - 60 tháng đồng loạt ở mức 7,5.

‏Ngoài ra, tại biểu lãi suất này, CBBank vẫn duy trì‏lãi suất tiết kiệm‏ ở mức không đổi 0,2%/năm dành cho khách hàng có khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần và không kỳ hạn.

‏Cũng trong biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy, khách hàng khi gửi tiền tại CBBank vẫn được lựa chọn tham gia gửi tiết kiệm bằng các hình thức trả lãi khác như: Trả lãi hàng tháng (3,786 - 7,198%/năm); trả lãi hàng quý (6,42 - 7,241%/năm) và trả lãi trước (3,768 - 6,936%/năm).

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

1

tuần

0,2

     

2

tuần

0,2

     

3

tuần

0,2

     

1

tháng

3,8

   

3,78

2

tháng

3,8

3,786

 

3,768

3

tháng

3,9

3,887

 

3,862

4

tháng

3,9

3,881

 

3,85

5

tháng

3,9

3,875

 

3,838

6

tháng

7,1

6,989

7,03

6,849

7

tháng

7,2

7,074

 

6,91

8

tháng

7,2

7,053

 

6,87

9

tháng

7,2

7,033

7,074

6,831

10

tháng

7,2

7,013

 

6,792

11

tháng

7,2

6,993

 

6,754

12

tháng

7,45

7,198

7,241

6,925

13

tháng

7,5

7,233

 

6,936

15

tháng

7,5

7,19

7,234

6,857

18

tháng

7,5

7,128

7,171

6,742

24

tháng

7,5

7,008

7,049

6,522

36

tháng

7,5

6,784

6,822

6,122

48

tháng

7,5

6,577

6,613

5,769

60

tháng

7,5

6,386

6,42

5,455

Nguồn: CBBank.‏

Biểu lãi suất tiền gửi online tháng 8 tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank)‏

‏So với tháng trước‏‏, biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Xây Dựng trong tháng này vẫn được điều chỉnh tăng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. ‏

‏Trong đó, lãi suất cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 15 tháng trở lên ghi nhận cùng có mức tăng 0,3 điểm %. ‏‏Trong khi ‏lãi suất ngân hàng‏ áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 2 tháng và 3 - 5 tháng tiếp tục duy trì ở mức không đổi so với tháng trước.

Như vậy, biểu lãi suất tiết kiệm online trong tháng này sẽ được ấn định ở mức từ 3,9%/năm đến 7,55%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 15 tháng trở lên. ‏

‏Tuy nhiên, khi tham gia gửi tiền bằng hình thức tiết kiệm online, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi cao hơn 0,05 - 0,1 điểm % so với khi gửi tiết kiệm tại quầy đối với tất cả các kỳ hạn gửi.‏

‏Tại biểu lãi suất này, mức‏lãi suất Ngân hàng Xây Dựng‏ cao nhất đang được ghi nhận hiện là 7,55%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng trở lên.‏

Kỳ hạn (tháng)

Lãi suất (%/năm)

1 - 2

3,9

3 - 5

3,95

6

7,2

7 - 11

7,3

12

7,5

13

7,55

≥15

7,55

Nguồn: CBBank.
chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.