Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) ổn định trong tháng 9/2022

Khảo sát ngày 6/9/2022, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) không ghi nhận có điều chỉnh mới so với hồi đầu tháng trước.

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 9

Theo khảo sát tại biểu lãi suất mới nhất tháng 9/2022 của Ngân hàng Xây Dựng, có thể thấy, không có sự điều chỉnh về mức lãi suất tiết kiệm so với tháng trước. Khung lãi suất hiện nằm trong khoảng 3,8 - 7,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền tại quầy từ kỳ hạn 1- 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Nguồn: CBBank.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đang niêm yết ở mức 3,8%; kỳ hạn 3 - 5 tháng, CBBank huy động lãi suất 3,9%/năm; kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 7,1%/năm.

Tại các kỳ hạn 7 - 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng, lãi suất đang niêm yết là 7,45%/năm. Còn các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, lãi suất ngân hàng ấn định cùng mức 7,5%/năm. 

Bên cạnh đó, CBBank cũng duy trì lãi suất ở mức không đổi 0,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn 1 - 3 tuần và không kỳ hạn. 

Đồng thời, khi gửi tiền tại CBBank khách hàng có thể lựa chọn gửi tiền bằng các hình thức trả lãi khác với các khung lãi suất tương đối cạnh tranh và không thay đổi so với trước, như: Trả lãi hàng tháng (3,786 - 7,198%/năm); trả lãi hàng quý (6,42 - 7,241%/năm) và trả lãi trước (3,768 - 6,936%/năm). 

Như vậy, tại biểu lãi suất này, mức lãi suất Ngân hàng Xây Dựng cao nhất đang được ghi nhận hiện là 7,5%/năm được áp dụng cho các kỳ hạn từ 13 tháng đến 60 tháng, dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm
2. Tiền gửi có kỳ hạn:
Kỳ hạn Trả lãi cuối kỳ (%/năm) Trả lãi hàng tháng (%/năm) Trả lãi hàng quý (%/năm) Trả lãi trước (%/năm)
1 tuần 0,2      
2 tuần 0,2      
3 tuần 0,2      
1 tháng 3,8     3,78
2 tháng 3,8 3,786   3,768
3 tháng 3,9 3,887   3,862
4 tháng 3,9 3,881   3,85
5 tháng 3,9 3,875   3,838
6 tháng 7,1 6,989 7,030 6,849
7 tháng 7,2 7,074   6,91
8 tháng 7,2 7,053   6,87
9 tháng 7,2 7,033 7,074 6,831
10 tháng 7,2 7,013   6,792
11 tháng 7,2 6,993   6,754
12 tháng 7,45 7,198 7,241 6,925
13 tháng 7,5 7,233   6,936
15 tháng 7,5 7,19 7,234 6,857
18 tháng 7,5 7,128 7,171 6,742
24 tháng 7,5 7,008 7,049 6,522
36 tháng 7,5 6,784 6,822 6,122
48 tháng 7,5 6,577 6,613 5,769
60 tháng 7,5 6,386 6,42 5,455

Nguồn: CBBank.

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank)

Lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Xây Dựng trong tháng này cũng không có nhiều thay đổi. Phạm vi lãi suất đang được triển khai là từ 3,9%/năm đến 7,55%/năm.  

Nhìn chung khách hàng khi gửi tiết kiệm online sẽ được nhận lãi suất cao hơn từ 0,05 điểm % đến 0,1 điểm % so với sản phẩm tiết kiệm tại quầy ở nhiều kỳ hạn gửi. 

Mức lãi suất ngân hàng cao nhất ghi nhận được tại CBBank trong tháng này là 7,55%/năm, triển khai cho khoản tiền gửi online có kỳ hạn từ 13 tháng trở lên.

Kỳ hạn (tháng) Lãi suất (%/năm)
1 - 2 3,9
3 - 5 3,95
6 7,2
7 - 11 7,3
12 7,5
13 7,55
≥15 7,55

Nguồn: CBBank.

chọn
Sonadezi Châu Đức dự chi hơn 900 tỷ đồng cho GPMB, đặt mục tiêu lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng
Năm nay, Sonadezi lên kế hoạch lợi nhuận tăng 7%, tương đương đạt 210,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chi hơn 900 tỷ đồng cho công tác bồi thường, GPMB đối với khu đất 69,25 ha (KCN 46 ha, KĐT 23,25 ha).