Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 9/2022: Cao nhất là bao nhiêu?

Ngân hàng VietinBank vừa công bố biểu lãi suất mới nhất của tháng 9/2022. Qua khảo sát, biểu lãi suất huy động vốn hiện được duy trì ổn định trong khoảng 3,1%/năm - 5,6%/năm, lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 10/2022

Tại thời điểm khảo sát được thực hiện vào ngày 6/9, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn duy trì biểu lãi suất ổn định từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Cụ thể như sau, khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm không đổi là 3,1%/năm. Ngân hàng VietinBank tiếp tục ấn định mức lãi suất huy động vốn là 3,4%/năm cho các tài khoản tiền gửi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng. 

Đối với những kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, các khoản tiền gửi sẽ được ấn định chung một mức lãi suất là 4%/năm. 

Hiện tại, 5,6%/năm đang là mức lãi suất tiền gửi cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Trong tháng này, các khoản tiết kiệm không kỳ hạn vẫn sẽ được áp dụng lãi suất ở mức chỉ 0,1%/năm. Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cũng trong tháng này, ngân hàng VietinBank vẫn duy trì biểu lãi suất không đổi từ 3%/năm đến 4,9%/năm cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp, lãi cuối kỳ. 

Theo đó, mức lãi suất ngân hàng VietinBank được triển khai cho kỳ hạn gửi tiền từ 1 tháng đến dưới 3 tháng là 3%/năm, ổn định so với hồi tháng 8. Tại kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, các khoản tiền gửi sẽ được ấn định lãi suất là 3,3%/năm. 

Khách hàng doanh nghiệp khi chọn gửi tiền tại các kỳ hạn 6 tháng - dưới 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất không đổi là 3,7%/năm. 

Đối với những kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, ngân hàng VietinBank tiếp tục triển khai mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp là 4,9%/năm. 

Mức lãi suất ngân hàng được áp dụng cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: VietinBank

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.