LG rót thêm 750 triệu USD cho dự án tại Hải Phòng

Như vậy, dự án LG Display Hải Phòng đã trở thành dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trên địa bàn thành phố, nâng tổng vốn đầu tư của cả dự án lên 3,25 tỷ USD.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng, sáng ngày 7/2, UBND thành phố đã trao giấy trao chứng nhận đầu tư tăng vốn cho dự án LG Display Hải Phòng cho Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, thuộc Tập đoàn LG (Hàn Quốc) thêm 750 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư của cả dự án lên 3,25 tỷ USD.

Như vậy, dự án LG Display Hải Phòng đã trở thành dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trên địa bàn thành phố.

Về dự án LG Display Hải Phòng, tổng vốn đầu tư đã đăng ký ban đầu của dự án là 2,5 tỷ USD với mục tiêu dự án là sản xuất các sản phẩm màn hình OLED TV, màn hình OLED nhựa cho các thiết bị, màn hình LCD... tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Dự án được cấp giấy đăng ký đầu tư làn đầu vào năm 2016.

Dự kiến tháng 3/2021 sẽ bắt đầu triển khai và đến tháng 5/2021 sẽ chính thức đưa vào sản xuất. Khi sản xuất sẽ tuyển dụng thêm khoảng 5.000 lao động; giải quyết nhu cầu về nhà ở cho khoảng 10.000 công nhân và chuyên gia và hàng năm sẽ đóng góp khoảng 5 triệu USD cho ngân sách nhà nước.

Về hoạt động kinh doanh Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, riêng doanh thu trong năm 2019 của công ty đạt 64.320 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế khoảng 1.731 tỷ đồng.

Thông tin thêm, theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, sau 30 năm, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn thành phố đã thu hút được 570 dự án trong và ngoài nước. Trong đó, 403 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 17,1 tỷ USD và 167 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 145.885 tỷ đồng tương đương 6,2 tỷ USD. 

Thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 năm của thành phố từ năm 2016 - 2020 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 47% so với giai đoạn 2011 - 2015 và chiếm 53% tổng vốn FDI thu hút lũy kế từ khi thành lập các KCN từ năm 1994.

chọn