Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay 16/4: Nhiều nhà trên phố Khâm Thiên, Đường Láng bị cắt điện

Theo lịch cắt điện Hà Nội hôm nay (16/4), nhiều nhà trên phố Khâm Thiên, Đường Láng bị cắt điện.

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay ngày 16/4

Theo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, ngõ Tiến Bộ, từ số 221 - 217 phố Khâm Thiên bị cắt điện từ 8h00 đến 8h50 hôm nay. 

Ngõ 138, 154, 178 phố chợ Khâm Thiên, số 178 - 138, số 165 - 131 phố chợ Khâm Thiên bị cắt điện từ 12h00 đến 12h50.

Ngõ 1194, ngách 1194/127 và 1194/122 Đường Láng bị cắt điện từ 8h00 đến 12h00.

Ngoài ra, một số thôn thuộc thị xã Sơn Tây như thôn Mông Phụ, thôn Đoài Giáp... bị cắt điện vào buổi sáng.

Dưới đây là lịch cắt điện Hà Nội hôm nay chi tiết:

Công ty Điện lực Ngày Từ Đến Khu vực Ghi chú

Công ty Điện lực Đống Đa

16/04/2020

08:00

08:50

Ngõ Tiến Bộ, số 221 - 217 phố Khâm Thiên

Công ty Điện lực Đống Đa

16/04/2020

08:00

12:00

Ngõ 1194, ngách 1194/127 và 1194/122 Đường Láng

Công ty Điện lực Đống Đa

16/04/2020

09:00

09:50

Ngõ Kiến Thiết, ngõ 231, 235 Khâm Thiên. Số 310 - 348 phố Khâm Thiên

Công ty Điện lực Đống Đa

16/04/2020

10:00

10:50

Ngõ Lệnh Cư, số 111 - 151 phố Khâm Thiên

Công ty Điện lực Đống Đa

16/04/2020

11:00

11:50

Ngõ 241, 260, 207, phố chợ Khâm Thiên, số 241 - 165 phố chợ Khâm Thiên

Công ty Điện lực Đống Đa

16/04/2020

12:00

12:50

Ngõ 138, 154, 178 phố chợ Khâm Thiên, số 178 - 138, số 165 - 131 phố chợ Khâm Thiên

Công ty Điện Lực Sơn Tây

16/04/2020

07:00

11:00

Thôn Mông Phụ, thôn Đoài Giáp

Công ty Điện Lực Sơn Tây

16/04/2020

07:00

11:00

Thôn Cam Thịnh, thôn Hà Tân, thôn Đông Sàng

chọn