Lịch cúp điện An Giang tuần này (28/11 - 4/12): Một số nhà ở khu vực Châu Dốc, Tịnh Biên tạm ngừng cung cấp điện

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (28/11 - 4/12), các địa phương gồm Long Xuyên, Tân Châu, Thoại Sơn... sẽ bị cúp điện. Một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (28/11 - 4/12)

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (28/11 - 4/12), dự kiến một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này. Dưới đây là lịch cúp điện An Giang tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện Long Xuyên

Theo Công ty Điện lực Long Xuyên:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
29/11/2022
7:30 15:00 Một phần phường Mỹ Phước (khu vực dân cư Tỉnh đoàn)
8:00
13:00 Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực đường Nguyễn Thái Học Nối Dài)
11:30
Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ngọn Cái Sao Bờ Hồ)
Một phần phường Bình Khánh (ASSH khu vực ngã 3 cầu Rạch Dầu)
30/11/2022
7:00
18:00
Một phần phường Mỹ Phước (khu vực ngọn Tầm Bót Dưới)
Một phần phường Mỹ Phước (khu vực Xã Thoại)
7:30 12:30 Một phần phường Mỹ Quý (khu vực dân cư Xẻo Trôm)
8:00 15:00 Một phần phường Mỹ Phước (khu vực đường Phạm Cự Lượng, khóm Đông Thịnh 6)
13:00 16:00 Một phần phường Mỹ Phước (khu vực Xẻo Trôm mở rộng)
1/12/2022
7:00
18:00
Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Cần Xây giáp ranh với Xã Hòa Bình Thạnh)
Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Tầm Vu)
Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Cần Xây)
2/12/2022
8:30 10:30 Trạm Dương Xuân Quả, làng Cá Bè, phường Bình Đức
10:00 12:30 Trạm Trần Văn Dứt, phường Mỹ Phước
3/12/2022
7:00
18:00
Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Khu dân cư Hưng Thạnh 1)
Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Khu dân cư Hưng Thạnh 2)

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
30/11/2022 7:30 16:30 Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực UBND xã Vĩnh Thành)
1/12/2022 8:00 12:00 Khu vực NM Nam Thành, xã An Hòa
2/12/2022
7:30
16:30
Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực Đông 1, Ngọn Chông Rầy)
13:00 Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực TB T15 Nam Ranh Làng)

Lịch cúp điện Chợ Mới

Theo Công ty Điện lực Chợ Mới:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
30/11/2022
9:00
17:00
Nhánh rẽ Thủy Sản Long Giang
1/12/2022 Dọc nhánh rẽ Kênh Xáng Long An

Lịch cúp điện Châu Đốc

Theo Công ty Điện lực Châu Đốc:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
30/11/2022
7:30
17:00
Trạm bơm Tám Sớm, xã Nhơn Hội, huyện An Phú
Trạm bơm Ba Đạm, TT An Phú, huyện An Phú
Trạm bơm Cống Satô, xã Khánh Bình, huyện An Phú
Trạm bơm Lòng Hồ, xã Phước Hưng, huyện An Phú
Trạm Huỳnh Văn Giới, xã Phước Hưng, huyện An Phú
1/12/2022
7:00
7:20 Phường Núi Sam khu vực từ Miếu Cô Năm đến Cầu Cống Đồn (một phần khóm Vĩnh Tây, khóm Vĩnh Phước, khóm Vĩnh Xuyên có điện từ 7:20 đến 17:40), xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc
18:00
Phường Núi Sam trừ khu vực từ Miếu Cô Năm đến Cầu Cống Đồn (một phần khóm Vĩnh Tây, khóm Vĩnh Phước, khóm Vĩnh Xuyên có điện từ 7:20 đến 17:40), đường Lê Hồng Phong, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc
17:40 Phường Núi Sam khu vực từ Miếu Cô Năm đến Cầu Cống Đồn (một phần khóm Vĩnh Tây, khóm Vĩnh Phước, khóm Vĩnh Xuyên có điện từ 7:20 đến 17:40), xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc
2/12/2022
10:00
17:00
TBA T1A Vĩnh Mỹ trụ 473CĐ/23/9/1 bán tổng cho Công ty Điện Nuớc An Giang, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc
Công ty TNHH Cao Phong (Điện máy Chợ Lớn), Tân lộ Kiều Lương, khóm 8, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc
CN CTy lương thực Hà Nội - Tứ Sơn 473CĐ/23/11A/2, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

Lịch cúp điện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
29/11/2022
7:30 11:00 Xã Long Hòa, Phú Tân
8:00
17:00
Xã Phú Lộc, Tân Châu
Xã Tân An, Tân Châu
Xã Phú Lộc, Tân Châu
13:30 Phường Long Hưng, Tân Châu
30/11/2022 7:30 Xã Tân An, Tân Châu
1/12/2022
8:00
Xã Vĩnh Hậu, An Phú
Xã Vĩnh Hậu, An Phú
2/12/2022 Xã Long Hòa, Phú Tân

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Theo Công ty Điện lực Thoại Sơn:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
28/11/2022 8:30 11:30 Một phần khu vực ấp Nam Huề, xã Bình Thành
29/11/2022
9:00
11:00 Một phần khu vực tại TBA T6 Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Khánh
10:30 Một phần khu vực ấp Trung Sơn, TT Óc Eo
13:00 14:00 Tại trạm bơm Kinh 4 (Vĩnh Khánh), xã Vĩnh Khánh
14:30 15:30 Một phần khu vực ấp Bắc Dục, xã Phu Thuận
30/11/2022
8:30 11:30 Một phần khu vực ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú
13:30 16:00 Một phần khu vực ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú
1/12/2022
8:30
12:00 Một phần khu vực ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê
10:00 Một phần khu vực ấp Phú Bình, xã An Bình
10:10 11:30 Một phần khu vực ấp Phú An, xã Tây Phú
13:40 15:00 Một phần khu vực ấp Kênh đào, xã Phú Thuận
2/12/2022
8:30 10:30 Một phần khu vực ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang
13:00 14:30 Một phần khu vực ấp Sơn Tân, xã Vong Đông
3/12/2022
8:00 10:00 Tại TBA Trung tâm Dạy Nghề Thoại Sơn, ấp Tây Sơn, TT Núi Sập
10:00 12:00 Tại TBA huyện Ủy Thoại Sơn, ấp Tây Sơn, TT Núi Sập

Lịch cúp điện Phú Tân

Theo Công ty Điện lực Phú Tân:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
29/11/2022
07:30
17:00
Một phần xã Phú Bình, Hòa Lạc (từ Dinh Đức Cố Quản Trần Văn Thành đến ấp Hòa An, xã Hòa Lạc)
1/12/2022 Xã Hòa Lạc, một phần xã Phú Thành (khu vực Tuyến dân cư Phú Thành, Hòa Lạc)

Lịch cúp điện Châu Phú

Theo Công ty Điện lực Châu Phú:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
29/11/2022 8:00 17:00 Một phần TT Cái Dầu (khóm Vĩnh Thành) và một phần xã Bình Long (ấp Bình Châu, Bình Thắng, Bình Chiến)

Lịch cúp điện Tri Tôn

Theo Công ty Điện lực Tri Tôn:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
29/11/2022
8:00
16:00
Một phần xã An Tức, huyện Tri Tôn (khu Tà Bạ về Tức dụp)
1/12/2022 Một phần xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn (khu vực Kinh T5)
2/12/2022 Xã Vĩnh phước, huyện Tri Tôn

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Theo Công ty Điện lực Tịnh Biên: 

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
1/12/2022
7:30
17:00
HKD Nguyễn Thị Băng Trinh trụ 481TB/64/1 - 481TB
TBA TRần Văn Nên trụ 481TB/127/1 - 481TB, TT Chi Lăng
Trạm bơm tăng áp số 2 trụ 481TB/202/19/7 - 481TB, xã An Hảo
TBA CS gạch trụ 481TB/145/1 - 481TB, TT Chi Lăng
Công ty khai thác đá An Giang trụ 481TB/229/52 - 481TB
TBA trụ 481TB/173/25 - 481TB, xã Tân Lợi
TBA T2A Kênh Sáng cụt trụ 481TB/142/101 - 481TB
Trạm bơm tăng áp số 8 trụ 481TB/202/80 - 481TB, xã An Hảo
2/12/2022
TBA T6 Thới Sơn trụ 477TB/44B/13 - 481TB, xã Thới Sơn
TBA T23 Thới Sơn trụ 479TB/60/7 - 479TB, xã Thới Sơn
TBA 10 Thới Sơn trụ 479TB/39 - 479TB, xã Thới Sơn
TBA NMN Nhà Bàng 2 trụ 479TB/137/4/2 - 479TB, TT Nhà Bàng
TBA TT Thể thao trụ 479TB/121/01 - 479TB, TT Nhà Bàng
TBA T6 Thới Sơn trụ 477TB/44B/10 - 481TB, xã Thới Sơn
TBA T11A Nhà Bàng trụ 479TB/97/03 - 479TB, xã Thới Sơn
TBA T3 Luỳnh Huỳnh trụ 479TB/137/11/18 - 479TB, TT Nhà Bàng

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
‘Thị trường bất động sản 2023 sẽ chuyển biến khá thận trọng’
Một năm 2022 với nhiều khó khăn với thị trường bất động sản đang dần khép lại. Tuy nhiên, vẫn có những niềm tin về sự ổn định và thanh lọc cho ngành trong thời gian tới.