Lịch cúp điện An Giang tuần này (3/10 - 10/10): Nhiều nhà ở Châu Đốc, TP Châu Đốc bị tạm ngừng cung cấp điện

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (3/10 - 10/10), các địa phương gồm Long Xuyên, Châu Thành, Châu Đốc,... sẽ bị cúp điện. Một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (3/10 - 10/10)

Dưới đây là lịch cúp điện An Giang tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện Long Xuyên

Theo Công ty Điện lực Long Xuyên:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
03/10/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần phường Mỹ Phước ( một phần Kênh Đào)
04/10/2022
7:00:00 18:00:00 Khu vực phường Mỹ Thạnh ( khu vực trạm Bơm Cái Sắn cũ)
8:00:00 12:30:00 Một phần phường Mỹ Hòa ( từ cầu Rạch Dun đến cầu Y Tế)
8:00:00 16:30:00 Một phần phường Bình Khánh ( một phần rạch thông Lưu)
8:00:00 16:30:00 Một phần phường Bình Khánh ( một phần rạch thông Lưu)
06/10/2022
7:30:00 12:00:00 Một phần phường Mỹ Phước ( khu vực từ cầu Tầm Bót đến đầu lộ chợ Bà Khen phía bên phải QL91, đường Phạm Cự Lượng từ đường Trần Hưng Đạo đên đường Trần Côn phía bên trái)
8:00:00 12:30:00 Một phần phường Mỹ thới ( khu vực DC Thạnh AN)
8:00:00 16:00:00 Một phần phường Đông Xuyên ( khu vực đường Ung Văn Khiêm đoạn từ Bệnh Viện Mắt đến cổng trường ĐHAG)
08/10/2022 7:00:00 18:00:00 Một phần phường Mỹ Hòa ( khu vực tỉnh lộ 943 từ đầu đường Nguyễn Hoàng đến cầu Mương Khai nhỏ)

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
04/10/2022
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm bơm Vĩnh Bình C, xã Vĩnh Hanh
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm cần Đăng 4, xã Cần Đăng
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Huỳnh Văn Hòi, xã Vĩnh Nhuận
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm DNTN Hồ Tuấn Huy, xã Vĩnh Hanh
7:30:00 16:30:00 khách hàng XN môi trường đô thị, xã Bình Hòa
7:30:00 16:30:00 khách hàng DNTN Huy Dũng, xã Cần Đăng
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Đỗ Tùng Lâm, xã Vĩnh An
7:30:00 16:30:00 Một phần TT An Châu (Khu vực Chơ xếp bà lý, hãng nước mắm dười)
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Bưu Cục Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Đỗ Tùng Lâm, xã Vĩnh An
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Đỗ Văn Lẹ, xã Vĩnh An
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Bưu Điện Vĩnh Bình, xã Vĩnh An
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Nguyễn Cà Thum, xã Vĩnh An
06/10/2022
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm HKD Tấn Phát, xã Bình Hòa
7:30:00 16:30:00 Khu vực nhà điều hành KCN Bình Hòa,xã Bình Hòa
7:30:00 17:00:00 Một phần xã Vĩnh Hanh(Khu vực rạch Vĩnh Hanh từ Đình Vĩnh Hanh đến Cầu đúc), xã Vĩnh Hanh
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Nguyễn Văn Dũng, xã Bình Hòa
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Ban Quản Lý khu Kinh Tế Tỉnh AG, xã Bình Hòa
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Đèn Đường Mương Trâu, xã Bình Hòa
7:30:00 16:30:00 Khu vực Nhà Văn Hóa huyện, khu TT Văn Hóa Thể Thao và truyền thanh huyện, phòng Tài Chính kế hoạch,TT An Châu
7:30:00 16:30:00 Trạm Đèn Đường Cầu Chắc Cà Đao-TT An Châu
7:30:00 16:30:00 Khu vực trạm Cty May Ánh Đông, xã Bình Hòa
7:30:00 16:30:00 Tại Nhà Thờ Năng Gù,xã An Hòa
7:30:00 16:30:00 Trạm Đèn Đường Chắc Cà Đao dưới
7:30:00 16:30:00 Trạm Đèn Đường Trại Cùi
7:30:00 16:30:00 Trạm Đèn Đường Hai Gòng
7:30:00 16:30:00 Trạm Đèn Đường Chắc Cà Đao Trên

Lịch cúp điện Chợ Mới

Theo Công ty Điện lực Chợ Mới:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
05/10/2022 8:00:00 17:00:00 Một phần xã Hòa An (từ nhà máy Hiệp Thành đến Cầu Đình An Hòa); Một phần xã Hòa Bình (từ Cầu Đình An Hòa đến Cầu Cái Đôi)

Lịch cúp điện Châu Đốc

Theo Công ty Điện lực Châu Đốc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
04/10/2022
7:30:00 16:30:00 Trạm Bơm Sa Tô, trụ 474AP/200/19/5, xã Khánh Bình, huyện An Phú.
7:30:00 16:30:00 Trạm Bơm Sa Tô 2, trụ 474AP/200/19/5/1A, xã Khánh Bình, huyện An Phú.
7:30:00 16:30:00 Tuyến dân cư Giồng Cây Đa, xã Khánh Bình, huyện An Phú.
8:00:00 12:00:00 Trạm bơm HTX Đức Thành, trụ 472CĐ/7/68/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.
8:00:00 12:00:00 Trạm bơm THT SX HIỆP THẠNH(TB ÔNG LỢI), trụ 472CĐ/7/75B/1, xã Vĩnh Châu
8:00:00 12:00:00 Trạm bơm CTy TNHH1TVKTTL-TB MƯƠNG TRƯỜNG HỌC, trụ 472CĐ/7/84, xã Vĩnh Châu
8:00:00 12:00:00 Trạm bơm HTX -Hiệp Thành (Võ Văn Bình), trụ 472CĐ/7/86/1, xã Vĩnh Châu
13:00:00 17:00:00 Trạm bơm Kênh Đào 3, trụ 472CĐ/7/78, xã Vĩnh Châu
13:00:00 17:00:00 Trạm bơm THT-SX Hiệp Thạnh (TB Hùng Em Nam Kênh Đào), trụ 472CĐ/7/88A/1, xã Vĩnh Châu
13:00:00 17:00:00 Trạm biến áp T4A Vĩnh Mỹ 472CĐ/7/79 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang, xã Vĩnh Châu
05/10/2022
7:30:00 16:30:00 Khu dân cư xã Vĩnh Trường, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.
7:30:00 17:00:00 Tuyến dân cư Mỹ Hòa - phường Vĩnh Mỹ
06/10/2022
7:30:00 16:30:00 Trạm T6 TT An Phú 476AP/30/29/6/5, TT An Phú, huyện An Phú (bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang).
7:30:00 16:30:00 Trạm T1 Phú Hội 476AP/30/29/4, xã Phú Hội, huyện An Phú (bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang).
7:30:00 16:30:00 Trạm T5 TT An Phú 476AP/30/29/6/4, TT An Phú, huyện An Phú (bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang).
7:30:00 17:00:00 - Khu đô thị Phúc An - thành phố Lễ hội, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc; - Cục Hải quan tỉnh An Giang, thành phố Lễ hội, phường Vĩnh Mỹ

Lịch cúp điện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
04/10/2022
8:00:00 17:00:00 Một phần xã Vĩnh Lộc - An Phú
8:00:00 17:00:00 Một phần xã Châu Phong
8:00:00 17:00:00 Một phần phường Long Phú
05/10/2022
7:30:00 12:00:00 Một phần phường Long Hưng
7:30:00 12:00:00 Một phần phường Long Thạnh
8:00:00 17:00:00 Một phần xã Phú Long - Phú Tân
8:00:00 17:00:00 Một phần xã Vĩnh Hậu - An Phú
8:00:00 17:00:00 Một phần xã Phú Lộc
13:30:00 17:00:00 Phường Long Thạnh
13:30:00 17:00:00 Một phần phường Long Sơn
07/10/2022 7:30:00 17:00:00 Một phần phường Long Thạnh
  7:30:00 17:00:00 Một phần phường Long Châu

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Theo Công ty Điện lực Thoại Sơn:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
03/10/2022 8:30:00 14:30:00 Một phần ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ
04/10/2022
8:00:00 14:00:00 Đường nguyễn huệ ( từ cầu Kinh F đến nhà hàng Phụng Hoàng), ấp Bắc Sơn
8:30:00 15:30:00 Một phần ấp Tân Phú, xã Tây Phú
05/10/2022
8:00:00 14:00:00 Đường Nguyễn Huệ, khu vực từ Điện lực Thoại sơn đến cầu Cống Vong, khóm Bắc Sơn
9:30:00 11:00:00 Khu vực trạm TB T15 Nam Ranh Làng, xã Vĩnh Phú

Lịch cúp điện Châu Phú

Theo Công ty Điện lực Châu Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
05/10/2022 7:30:00 17:00:00 Trạm biến áp Đại Học An Giang Cơ Sở 2, Khu dân cư Trường Trung Học Nông Nghiệp tổ 4, 9 ,10 ấp Vĩnh Phú thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung
06/10/2022 7:30:00 17:00:00 Trạm biến áp Đại Học An Giang Cơ Sở 2, ,10 ấp Vĩnh Phú thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung

Lịch cúp điện Phú Tân

Theo Công ty Điện lực Phú Tân:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
04/10/2022 7:30:00 17:00:00 Một phần xã Hoà Lạc (khu vực kênh Bắc Phú Lạc)
05/10/2022 7:00:00 17:00:00 Một phần xã Tân Hòa (mất điện trạm Mương Trường Học)
06/10/2022 7:30:00 17:00:00 Một phần xã Hoà Lạc và một phần xã Phú Thành (từ Ban Chỉ Huy Quân Sự xã Phú Thành đến Cầu Hòa Bình)
07/10/2022 7:00:00 17:00:00 Một phần xã Phú Xuân, Hiệp Xương (khu vực hướng từ ấp Hòa Hưng đến trường Tiểu học A Hiệp Xương)

Lịch cúp điện Tri Tôn

Theo Công ty Điện lực Tri Tôn, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Theo Công ty Điện lực Tịnh Biên, tuần này địa phương không có lịch cúp điện  

 Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn