Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (29/5 - 4/6): Nhiều ấp ở huyện Ba Tri mất điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (29/5 - 4/6), nhiều ấp trên địa bàn huyện Ba Tri có thể bị ngừng cấp điện từ sáng đến chiều.

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (29/5 - 4/6)

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, tỉnh Bến Tre ghi nhận sẽ bị mất điện tại nhiều khu vực ở thành phố và một số huyện để thực hiện sửa chữa, nâng cấp mạng lưới điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bến Tre tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực thành phố Bến Tre:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
30/5/2023 7:00 17:00 Khu phố 1,2 thuộc phường Phú Tân
31/5/2023 7:00 17:00 Ấp 1, xã Sơn Đông
31/5/2023 7:00 11:30 Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng
31/5/2023 8:00 11:30 Khu phố 2, 3, 6, 7 thuộc phường Phú Khương
31/5/2023 13:00 17:00 - Ấp Bình Thành, xã Bình Phú
- Ấp 1, 2, 3 xã Sơn Đông
1/6/2023 7:00 17:00 - Khu phố 1, 2 thuộc phường Phú Tân
- Khu phố 2 thuộc phường 8

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực huyện Ba Tri:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 7:30 17:00 Ấp 1, xã An Ngãi Trung
30/5/2023 7:30 17:00 - Khu phố An Thạnh thuộc thị trấn Tiệm Tôm
- Ấp Nhơn Phú, Nhơn Hòa
31/5/2023 7:30 17:00 - Ấp 2 và 7, xã An Hiệp
- Ấp Bờ Bàu, xã Mỹ Chánh
- Ấp Tân Khai, xã Tân Hưng
- Ấp Tân Thành, xã Tân Thủy
- Ấp Giồng Nhựt, xã An Hiệp
1/6/2023 7:30 17:00 Ấp Thạnh Ninh, xã Bảo Thuận

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực huyện Giồng Trôm:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 13:00 - Khu phố 1 và 2 thuộc thị Trấn Giồng Trôm
- Ấp 1A và 2A, xã Thạnh Phú Đông
30/5/2023 8:00 17:00 - Ấp Thới An, xã Châu Hòa
- Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm
- Ấp Bình Phú, xã Bình Thành
31/5/2023 8:00 17:00 - Ấp 4, xã Bình Hòa
- Ấp 4, xã Hưng Nhượng
1/6/2023 8:00 17:00 - Ấp 1, xã Thuận Điền, ấp 3, xã Long Mỹ
- Ấp 11, xã Hưng Lễ

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực huyện Thạnh Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
30/5/2023 7:30 17:00 Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng
31/5/2023 7:30 17:00 Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng
1/6/2023 7:30 17:00 Ấp Thạnh Hưng, ấp Thạnh Lợi thuộc xã Thạnh Hải

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực huyện Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 9:00 17:00 Ấp 1, 5, xã Tân Thạch
30/5/2023 8:00 11:30 Ấp Tân Bắc, Tân Nam, Tân Qui, xã Tân Phú
30/5/2023 13:30 17:00 Ấp Tân Bắc, Tân Nam, Tân Qui, xã Tân Phú
31/5/2023 8:00 9:00 Ấp 2, 4, 7, 9, Phước Thạnh, xã An Khánh, Phú Thạnh, xã Phú Túc
31/5/2023 9:15 10:15 Ấp 2, 4, 7, 9, Phước Thạnh, xã An Khánh, Phú Thạnh, xã Phú Túc
31/5/2023 10:30 11:30 Ấp 2, 4, 7, 9, Phước Thạnh, xã An Khánh, Phú Thạnh, xã Phú Túc
31/5/2023 13:00 14:00 Ấp 2, 4, 7, 9, Phước Thạnh, xã An Khánh, Phú Thạnh, xã Phú Túc
31/5/2023 14:15 15:15 Ấp 2, 4, 7, 9, Phước Thạnh, xã An Khánh, Phú Thạnh, xã Phú Túc
31/5/2023 15:30 17:00 Ấp 2, 4, 7, 9, Phước Thạnh, xã An Khánh, Phú Thạnh, xã Phú Túc
1/6/2023 8:00 9:00 Ấp Phú Mỹ, Phú Thạnh, xã Phú Túc
1/6/2023 9:15 10:15 Ấp Phú Mỹ, Phú Thạnh, xã Phú Túc
1/6/2023 10:30 11:30 Ấp Phú Mỹ, Phú Thạnh, xã Phú Túc
1/6/2023 13:00 14:00 Ấp Phú Mỹ, Phú Thạnh, xã Phú Túc
1/6/2023 14:15 15:15 Ấp Phú Mỹ, Phú Thạnh, xã Phú Túc
1/6/2023 15:30 17:00 Ấp Phú Mỹ, Phú Thạnh, xã Phú Túc

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực huyện Chợ Lách: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 8:00 17:00 Ấp Thới Định, thị trấn Chợ Lách
30/5/2023 8:00 11:00 Ấp Vĩnh Phú thuộc xã Vĩnh Thành
30/5/2023 10:00 15:00 Ấp Trung Hiệp thuộc xã Hưng Khánh Trung B
31/5/2023 8:00 15:00 Ấp Bình Tây, Tây Lộc thuộc xã Vĩnh Thành
1/6/2023 8:00 11:00 Ấp Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc, Đông Nam, Vĩnh Chính thuộc xã Vĩnh Thành
1/6/2023 8:00 17:00 Ấp Đại An thuộc xã Hòa Nghĩa
1/6/2023 10:00 13:00 Ấp Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc, Đông Nam, Vĩnh Chính thuộc xã Vĩnh Thành
1/6/2023 12:00 15:00 Ấp Hòa Phước thuộc xã Vĩnh Hòa

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực huyện Mỏ Cày Bắc: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 7:30 17:00 Ấp Thanh Bình 1, xã Tân Thành Bình
30/5/2023 7:30 17:00 - Ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân
- Ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc
- Ấp Kinh Gãy, xã Phú Mỹ
31/5/2023 8:00 17:00 Ấp Tân Long 3, xã Tân Thành Bình
1/6/2023 8:00 17:00 Ấp Tích Khánh, xã Khánh Thạnh Tân

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực huyện Bình Đại: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/5/2023 7:30 17:00 - Ấp Phước Lợi, Tân Long thuộc xã Thạnh Phước
- Ấp 2, Cả Nhỏ thuộc xã Định Trung
31/5/2023 7:30 17:00 - Ấp Lộc Sơn, Lộc Hòa thuộc xã Lộc Thuận
30/5/2023 8:00 17:00 - Khu phố 3 thuộc thị trấn Bình Đại
- Ấp 4, xã Bình Thắng
1/6/2023 8:00 12:00 - Ấp 7, 8, Lộc Hòa thuộc xã Lộc Thuận

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực huyện Mỏ Cày Nam: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
31/5/2023 08:00 17:00 Khu phố 2, 3, 4 thuộc thị trấn Mỏ Cày
1/6/2023 07:30 17:00 - Khu phố 7 thị trấn Mỏ Cày
- Ấp Bình Sơn, xã Ngãi Đăng
- Ấp Phú Quới, Tân Lộc thuộc xã Tân Hội

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

chọn
Đèo Cả lấn sân bất động sản, bắt tay 4 doanh nghiệp làm khu đô thị gần 7.400 tỷ đồng ở TP Bắc Giang
Dự kiến từ tháng 9/2024, liên danh REQ - Thành Lợi - Lan Hạ - Đèo Cả - Tân Thành sẽ bắt đầu thi công các hạng mục tại Khu đô thị phía Tây Nam TP Bắc Giang. Theo chủ trương được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án này là 7.387 tỷ đồng.