Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (11/12 - 17/12): Huyện Bến Cầu bị mất điện diện rộng

Theo lịch cúp điện Tây Ninh mới nhất tuần này (11/12 - 17/12), nhiều ấp tại huyện Bến Cầu bị ngừng cấp điện với thời gian được cập nhật chi tiết dưới đây.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (11/12 - 17/12)

Theo Công ty Điện lực Tây Ninh, thành phố Tây Ninh và các thị xã cùng với các huyện có thể mất điện từ sáng đến chiều trong tuần này. Dưới đây là lịch cúp điện được cập nhật chi tiết, đầy đủ mà bạn có thể tham khảo để nắm rõ thông tin: 

Lịch cúp điện thành phố Tây Ninh

Theo Công ty Điện lực Thành phố Tây Ninh: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
12/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Giồng Tre, Kinh Tế xã Bình Minh
- Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn
13/12/2023 8:00 17:00 Ấp Tân Trung xã Tân Bình
14/12/2023 7:00 17:00 - Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn
- Khu phố Ninh Phúc, Ninh Nghĩa, Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Đức phường Ninh Thạnh
15/12/2023 8:00 11:30 - Khu phố 1, 2 phường II
- Khu phố 4,5 phường I

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu

Theo Công ty Điện lực Gò Dầu: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
12/12/2023 8:00 17:00 Ấp 6 xã Bàu Đồn
13/12/2023 8:00 17:00 Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh
14/12/2023 8:00 17:00 Ấp Phước Đức A, Phước Đức B xã Phước Đông

Lịch cúp điện thị xã Hòa Thành

Theo Công ty Điện lực Hoà Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
12/12/2023 8:00 17:00 Ấp Trường Phú xã Trường Đông
13/12/2023 7:00 11:30 Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa
13/12/2023 8:00 17:00 - Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc
- Ấp Trường An xã Trường Tây
- Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa
- Ấp Trường Thọ, Trường Lộc xã Trường Hòa
14/12/2023 7:00 8:00 Ấp Long Khương xã Long Thành Nam
14/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Trường Huệ xã Trường Tây
- Ấp Long Hải xã Trường Tây
- Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung
- Ấp Long Khương xã Long Thành Nam
15/12/2023 8:00 9:30 Khu phố 1 phường Long Hoa
15/12/2023 10:00 11:30 Khu phố 4 phường Long Hoa

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
12/12/2023 8:00 11:30 Ấp Thành Nam xã Thành Long
12/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Bình Hòa xã Thái Bình
- Ấp Bắc Bến Sỏi xã Thành Long
12/12/2023 13:30 17:00 Ấp Tân Long xã Biên Giới
13/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Bến Cầu xã Biên Giới
- Ấp Thành Bắc xã Thành Long
14/12/2023 8:00 11:30 - Khách hàng: Công ty CP Vina Sun Gia Hưng
- Khách hàng: Công ty CP đầu tư và thương mại Eco Sun
- Khách hàng: Công ty TNHH dịch vụ thương mại chăn nuôi Thành Đạt
14/12/2023 8:00 17:00 Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền
14/12/2023 13:30 17:00 - Khách hàng: Công ty TNHH Tây Thành Long
- Khách hàng: Cơ sở sản xuất Chai Nhựa Nguyễn Văn Tha
15/12/2023 8:00 11:30 - Khách hàng: Đèn đường Hòa Thạnh
- Ấp Hiệp Thành xã Hòa Thạnh
- Khách hàng: Công ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh
- Khách hàng: Chi nhánh 1 công ty TNHH Việt Thái Sơn
- Khách hàng: Công ty TNHH điện năng Phương An
15/12/2023 13:30 17:00 - Ấp Hiệp Bình xã Hòa Thạnh
- Khách hàng: Công ty Cổ phần Hà Lan thuộc chi nhánh Tây Ninh

Lịch cúp điện thị xã Trảng Bàng

Theo Công ty Điện lực Trảng Bàng:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 7:30 17:00 - Khu phố An Phú phường An Tịnh
- Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh
- Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc
12/12/2023 7:30 17:00 - Khu phố Hòa Phú phường An Hòa
- Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng
- Khu phố Hòa Bình phường An Hòa
- Khu phố Lộc An phường Lộc Hưng
14/12/2023 7:30 17:00 - Ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa xã Đôn Thuận
- Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng
15/12/2023 7:30 17:00 Ấp Sóc Lào, Bà Nhã xã Đôn Thuận

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu

Theo Công ty Điện lực Bến Cầu: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 8:00 11:30 - Tổ 1 ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận
- Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu
11/12/2023 13:30 17:00 - Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận
- Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận
- Ấp Long Thịnh xã Long Khánh
12/12/2023 8:00 11:30 - Ấp Phước Thuận, Phước Dân xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng
- ẤpThuận Tâm xã Lợi Thuận
12/12/2023 13:30 17:00 - Ấp Phước Giang xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng
- Tổ 2 - Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận
13/12/2023 8:00 11:30 - Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận
- Ấp Long Cường xã Long Khánh
- Ấp Long Thạnh xã Long Chữ
- Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
13/12/2023 13:30 17:00 - Ấp Long Cường xã Long Khánh
- Ấp Long Hưng xã Long Thuận
- Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
- Ấp Long Giao xã Long Chữ
14/12/2023 8:00 11:30 - Ấp Long Cường xã Long Khánh
- Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng
- Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng
- Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng
14/12/2023 13:30 17:00 - Ấp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
- Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
- Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng
15/12/2023 8:00 11:30 - Tổ 1 - Ấp Chánh xã An Thạnh
- Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng
- Ấp Bảo, Long Tân, Cao Su xã Long Giang
- Ấp Long Thịnh xã Long Khánh
- Xã Long Phước
- Ấp Voi xã An Thạnh
- Ấp Bình Quới xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
- Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
- Ấp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
15/12/2023 13:30 17:00 - Ấp Long Hưng, Long An xã Long Thuận
- Ấp Long Cường xã Long Khánh
- Ấp Bình Quới, Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng
- Ấp phước Đông xã phước Chỉ thị xã Trảng Bàng

Lịch cúp điện huyện Tân Biên

Theo Công ty Điện lực Tân Biên: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 8:00 11:30 Tổ 4 ấp Cầu xã Tân Phong
14/12/2023 8:00 11:30 Khu phố 2, 7 thị trấn

Lịch cúp điện huyện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 8:00 17:00 Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông
12/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên
- Ấp Hội Thành xã Tân Hội
13/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Đông Hà xã Tân Đông
- Ấp Tân Cường xã Tân Hà
- Ấp Hội An xã Tân Hội
14/12/2023 8:00 16:00 Ấp Hội Tân xã Tân Hội
15/12/2023 8:00 17:00 - Ấp 2, Trảng Ba Chân xã Suối Ngô
- Ấp 7 xã Suối Dây

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu

Theo Công ty Điện lực huyện Dương Minh Châu: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
11/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá
- Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là
12/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Phước Lộc A, Phước Nghĩa xã Phước Minh
- Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh
- Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh
- Ấp 4 xã Bến Củi
- Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh
13/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Thuận Bình xã Truông Mít
- Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá
14/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá
- Ấp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Phan
15/12/2023 6:30 18:00 Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là
15/12/2023 8:00 17:00 - Ấp Thuận An, Thuận Tân xã Truông Mít
- Ấp Thuận Tân xã Truông Mít
- Ấp Phước An xã Phước Ninh
- Ấp B4 xã Phước Minh

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể xem lịch cúp điện Tây Ninh tại đây: Lịch cúp điện Tây Ninh

Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện. 

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.