Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán Lễ 30/4 - 1/5, không giao dịch bù thứ Bảy

Sau khi có Công văn 2421/UBCK-PTTT về việc hoán đổi lịch nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, các sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sẽ nghỉ Lễ 5 ngày và không thực hiện giao dịch và hoạt động bù trừ, thanh toán vào thứ Bảy (4/5/2024).

Căn cứ Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024; Công văn 2780/UBCK-PTTT ngày 13/5/2022 về việc công bố lịch nghỉ giao dịch thị trường công cụ nợ năm 2024, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) thông báo:

Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam, SGDCK TP HCM, SGDCK Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện nghỉ hoán đổi theo Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính Phủ. 

Theo đó, lịch nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ từ thứ Bảy, ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 1/5/2024. Tổng cộng, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bao gồm ba ngày làm việc đầu tuần do hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai, ngày 29/4/2024 sang ngày thứ Bảy, ngày 4/5/2024. 

Như vậy, lịch nghỉ giao dịch chứng khoán lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 bắt đầu từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024, ngày trở lại giao dịch chứng khoán sau lễ là thứ Năm ngày 2/5/2024.

Cùng đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết, vào ngày đi làm bù vào thứ Bảy ngày 4/5/2024, các sở giao dịch chứng khoán và VSDC cũng sẽ không thực hiện giao dịch và hoạt động bù trừ, thanh toán. 

Ảnh: ASEAN Securities

chọn
[Photostory] Vị trí khu đô thị 72.000 tỷ đồng đang tìm chủ tại Biên Hòa
Khu đô thị Hiệp Hòa có vị trí thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quy mô quy hoạch khoảng 293 ha, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.