Liên danh nhà đầu tư Singarore - SSF - Sunshine Homes đề xuất đầu tư Khu đô thị, đại học quốc tế tại Quảng Nam

Sau Quảng Trị, liên danh nhà đầu tư Singarore - SSF - Sunshine Homes tiếp tục hướng vào Quảng Nam, với hai dự án Khu đô thị công nghệ cao Thăng Bình và Khu phức hợp Đại học quốc tế.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản về việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư Khu đô thị công nghệ cao Thăng Bình và Khu phức hợp Đại học quốc tế.

Theo đó, tỉnh đồng ý cho Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư SSF, CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH) và Truth Assets Management (Singapore) nghiên cứu, đề xuất ý tưởng đầu tư dự án Trường Đại học công nghệ Unicloud.

Tỉnh đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất tên gọi là Khu phức hợp Đại học quốc tế Unicloud và phối hợp với địa phương hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất đầu tư, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đối với hồ sơ nghiên cứu đề xuất đầu tư Khu đô thị công nghệ cao Nam Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đề nghị nhà đầu tư phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp dân cư, bố trí dân cư, tái định cư.

Trong đó, lưu ý lựa chọn vị trí di dời, bố trí các công trình hạ tầng xã hội (trường học, trạm y tế, nhà văn hóa,…) của khu vực trung tâm xã Bình Sa để hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo lại UBND tỉnh trong tháng 4/2022 nhằm sớm triển khai dự án.

Hồi cuối năm 2021, liên danh nhà đầu tư Singarore - SSF - Sunshine Homes cũng được tỉnh Quảng Trị cho phép nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư ba dự án tại vùng biển Cửa Việt.

Cụ thể là các dự án Khu đô thị mới Nam Cửa Việt tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh; Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven biển Cửa Việt và Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.