Loạt dự án sẽ ưu tiên đầu tư ở TP Vị Thanh theo quy hoạch đến 2040

Theo quy hoạch chung, TP Vị Thanh và các vùng phụ cận sẽ ưu tiên đầu tư vào 7 nhóm dự án trọng điểm.

Một góc TP Vị Thanh hiện nay. (Ảnh: Cát Tường Group)

Theo đồ án quy hoạch chung TP Vị Thanh và vùng phụ cận đến năm 2040, trong quy hoạch xây dựng đợt đầu, sẽ đề xuất các chương trình, dự án đầu tư giai đoạn đầu để TP Vị Thanh và vùng phụ cận đạt tiêu chí đô thị loại II.

Các dự án ưu tiên đầu tư tập trung vào 7 nhóm trọng điểm, bao gồm nhóm dự án số 1 là phát triển đô thị về hướng TP Cần Thơ, gồm các dự án thành phần là nâng cấp cải tạo tuyến đường tỉnh 931B. Cùng với đó, nâng cấp, cải tạo trục cảnh quan, giao thông thủy kênh Xáng Xà No; phát triển các trung tâm các đơn vị ở trên cơ sở khai thác lợi thế của các tuyến giao thông mới tạo tiền đề hình thành các Khu ở sinh thái, hấp dẫn hai bên bờ kênh Xáng Xà No.

Nhóm dự án số 2 là phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang, gồm các dự án thành phần là hoàn chỉnh mạng lưới giao thông kết nối với các trục giao thông chính hiện hữu; phát triển các trung tâm khu ở tạo tiền đề hình thành các Khu đô thị gắn với thương mại, dịch vụ - làm sống động khu vực.

Nhóm dự án số 3 là hoàn thiện, nâng cấp chất lượng đô thị Thương mại Dịch vụ hiện hữu, gồm tiếp tục hoàn thiện hệ thống trung tâm chuyên ngành quan trọng, đặc biệt là hệ thống thương mại, dịch vụ - thể dục thể thao và hệ thống cây xanh, công viên và không gian mở hướng ra kênh Xáng Xà No.

Cùng với đó là nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông kết nối ra trục đường QL.61C tạo tiền đề phát triển đô thị về hướng QL.61C.

Nhóm dự án số 4 là đô thị công nghiệp, dịch vụ gồm các dự án thành phần là phát triển tuyến đường Tây sông Hậu nối kết từ Khu đô thị TMDV trung tâm hiện hữu – tạo tiền đề để nâng cấp chất lượng đô thị và hình thành Khu đô thị công nghiệp, dịch vụ.

Bên cạnh đó, nâng cấp, cải tạo tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài về phía xã Tân Tiến, Hỏa Lựu để gắn kết với các công trình đầu mối giao thông quan trọng đồng thời tạo động lực thu hút phát triển cụm công nghiệp Tân Tiến và thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp Vị Thanh.

Nhóm dự án số 5 là tuyến đường phía bắc kênh Xáng Xà No.

Nhóm dự án số 6 là phát triển đô thị hỗn hợp dịch vụ mới gắn kết với thị trấn Nàng Mau, đó là nâng cấp cải tạo tuyến QL.61 hướng về thị trấn Nàng Mau. - Cải tạo chỉnh trang tuyến cảnh quan kênh ven lộ. Khai thác quỹ đất trên cơ sở lợi thế trục QL.61 để hình thành các trung tâm hỗn hợp dịch vụ - tạo tiền đề hình thành đô thị hỗn hợp, dịch vụ mới.

Nhóm dự án số 7 là nông nghiệp đô thị gồm nâng cấp, cải tạo và phát triển hệ thống giao thông huyện lộ, liên xã nối kết với hệ thống trung tâm khu vực đô thị tập trung; hình thành các không gian nông nghiệp đô thị nhằm phát huy giá trị nông nghiệp và gắn phát triển nông nghiệp với phát triển đô thị.

Cuối cùng là phát huy các quỹ đất nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp theo hướng phục vụ nhu cầu đô thị và cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu. Thực hiện đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi, hạ tầng trong các khu sản xuất, dần hình thành các vùng chuyên canh nông sản ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.