Loạt dự án vướng mắc nhiều năm ở TP Thủ Đức

Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), TP HCM hiện có 38 dự án bất động sản cần tháo gỡ vướng mắc, trong đó có 14 dự án tại TP Thủ Đức.