Lợi nhuận các ngân hàng sẽ tăng vọt vào năm sau

Theo VNDirect, các ngân hàng sẽ là những đối tượng đầu tiên được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi của nền kinh tế. Khi tăng trưởng tín dụng cao hơn, NIM được cải thiện và thu nhập từ phí và dịch vụ gia tăng, lợi nhuận các nhà băng dự báo sẽ tăng vọt vào 2021.
loi-nhuan-ngan-hang_qoyz.jpg

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Trong báo cáo chiến lược đầu tư năm 2021 mới công bố, Bộ phận phân tích Công ty Chứng khoán VNDirect (VNDirect) dự báo lợi nhuận của các ngân hàng sẽ tăng vọt vào năm 2021 khi tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn, NIM được cải thiện và thu nhập từ phí và dịch vụ gia tăng. 

Theo VNDirect, hệ thống ngân hàng là kênh chính và là nơi Chính phủ Việt Nam sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. VNDirect kỳ vọng Chính phủ sẽ duy trì tốc độ giải ngân đầu tư công cao và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng tín dụng trong năm 2021. Do đó, các ngân hàng sẽ là những người đầu tiên được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi. 

Tuy nhiên, tỷ lệ phục hồi sẽ khác nhau giữa các ngân hàng do sự khác biệt về chiến lược kinh doanh, danh mục cho vay, cơ sở khách hàng và khẩu vị rủi ro.

Tăng trưởng tín dụng sẽ phục hồi 

Theo giả định cơ sở, VNDirect kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ dần dần phục hồi, tương quan với xu hướng phục hồi nền kinh tế của Việt Nam hiện nay. Nhờ đó, các hoạt động thương mại, sản xuất, dịch vụ, trong đó có du lịch sẽ dần quay trở lại hoạt động bình thường, thúc đẩy nhu cầu tín dụng trong quý IV/2020 và năm 2021.

Mặt khác, lãi suất cho vay giảm nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp vay vốn mới để phục hoạt động kinh doanh. Đồng thời, NHNN sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ở các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam và ở các lĩnh vực có nhu cầu cao sau đại dịch, bao gồm nông nghiệp, sản xuất, xuất khẩu và công nghiệp phụ trợ.

Trên cơ sở đó, VNDirect dự báo tăng trưởng tín dụng đạt 9% trong năm 2020 và 13-14% trong năm 2021. Với kỳ vọng GDP 2020 và 2021 tăng lần lượt 2,8% và 7,1%, tỷ lệ tín dụng trên GDP sẽ tăng lên lần lượt 117% và 124% từ 110% năm 2019.

131348014_510945333149787_2060432712082420282_n.png

NIM cải thiện trong năm 2021

Về mặt huy động, do tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cải thiện nhiều và ít áp lực về tỷ lệ lạm phát, VNDirect kỳ vọng NHNN sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại trong năm 2021. Do đó, các ngân hàng tiếp tục tận dụng được nguồn vốn với chi phí vốn thấp.

Trong khi đó, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong quý IV/2020 và năm 2021. Vì vậy, các ngân hàng sẽ có thể thu được phần thu nhập lãi của các khoản cho vay tái cơ cấu và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để cải thiện thu nhập lãi, giúp tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của các ngân hàng phục hồi trong năm 2021, dù ở các mức độ khác nhau.

VNDirect cho rằng, ngân hàng với những lợi thế sau sẽ có nhiều cơ hội cải thiện NIM như: Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cao hoặc tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) thấp hơn có thể dẫn đến giảm chi phí vốn...

nim-16082559633441335799939.png

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.