Mở bán 836 căn chung cư nhà ở xã hội của Evergreen Bắc Giang tại thị trấn Nếnh, dự kiến 12,3 triệu đồng/m2

836 căn thuộc toà nhà CT1.1 và CT1.2 của dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; diện tích 25 - 70 m2/căn hộ.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang vừa thông báo các căn hộ sẽ bán, cho thuê tại dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Dự án có tổng diện tích đất 32.271 m2, xây dựng 10 tòa nhà ở chung cư cao 20 tầng và một tầng hầm. Theo đó, số căn hộ mở bán có 836 căn thuộc toà nhà CT1.1 và CT1.2 của dự án; diện tích căn hộ 25 - 70 m².

 

Thời điểm dự kiến bắt đầu bán đợt 3 từ ngày 1/7/2022. Đối tượng được mua, thuê mua, thuê gồm công nhân, người lao động đang làm việc trong khu công nghiệp và xung quanh khu công nghiệp.

 

Về dự án, khu nhà ở xã hội này doLiên danh CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng và CTCP đầu tư phát triển Bền vững Evergreen Bắc Giang làm chủ đầu tư. 

Về tiến độ, chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành công trình đưa vào sử dụng từ quý IV/2021 đến hết quý IV/2023; đưa vào khai thác, kinh doanh từ quý IV/2023 đến hết thời gian thực hiện dự án.

 

Tổng số lượng căn hộ của dự án là 4.167 căn. Trong đó, số căn hộ nhà ở xã hội 3.334 căn (chiếm 80% tổng diện tích); với 1.666 căn hộ để bán, 1.668 căn hộ để cho thuê. Số căn hộ theo diện tích kinh doanh thương mại để bán là 833 căn (chiếm 20% tổng diện tích).

Số căn hộ bán theo hình thức nhà ở hình thành trong tương lai là 864 căn tại tòa CT1.1 và CT1.2. Trong đó, căn hộ theo diện tích kinh doanh thương mại là 28 căn; nhà ở xã hội để bán là 836 căn.

Giá bán trung bình (tạm tính) đối với nhà ở xã hội: 12,3 triệu đồng/m2; với diện tích kinh doanh thương mại là 28 triệu đồng/m2.

Hồ sơ của công nhân khi đăng ký với chủ đầu tư gồm:
- Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo Mẫu số 01, phụ lục I (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng);
-  Xác  nhận  về  đối  tượng  do  cơ  quan  nơi  đang  làm  việc  về  đối  tượng  theo Mẫu số 03,   phụ lục I (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng);
- Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ một năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác  theo Mẫu số 03, phụ lục I (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng);
- Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:
+  Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó;
+ Trường hợp đối tượng đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú theo quy định tại điểm a khoản này thì phải có bản sao giấy xác nhận đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại tỉnh Bắc Giang;
+ Kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 1/7/2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật Cư trú; trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
- Xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 08, phụ lục I (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng);
- Các hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

 

 

 

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.