Năm 2017, Bộ Xây dựng phải hoàn tất cổ phần hóa 4 tổng công ty

Năm 2017, Bộ Xây dựng phải hoàn tất cổ phần hóa 4 tổng công ty gồm Sông Đà, Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam.
nam 2017 bo xay dung phai hoan tat co phan hoa 4 tong cong ty
Năm 2017, Bộ Xây dựng phải hoàn tất cổ phần hóa 4 Tổng công ty gồm Sông Đà, Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam. Ảnh: VietQ

Liên quan đến việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2020, theo Bộ Tài chính, năm 2017, Bộ Xây dựng phải thực hiện thoái vốn tại 8 tổng công ty.

Cụ thể 8 đơn vị gồm: Cổ phần Sông Hồng; Xây dựng Hà Nội - CTCP; Xây dựng Bạch Đằng - CTCP; Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP; Cơ khí xây dựng — CTCP; Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP; Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP; Xây dựng số 1 - CTCP.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 991/TTg-ĐMDN, năm 2017, Bộ Xây dựng phải hoàn tất công tác cổ phần hóa tại 4 Tổng công ty gồm:

Tổng công ty Sông Đà; Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM); Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Theo Bộ Tài chính, đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) đã thực hiện bán cổ phần lần đầu, còn lại 3 tổng công ty đang tiến hành triển khai công tác cổ phần hóa.

Bộ này cũng đề nghị Bộ Xây dựng triển khai thực hiện công tác thoái vốn, cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Ngoài ra, đối với các tổng công ty đã chính thức chuyển sang hoạt động theo theo mô hình công ty cổ phần, đề nghị Bộ Xây dựng thực hiện quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần, quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa và quyết toán chi phí cố phần hóa theo quy định", Bộ Tài chính thông tin.

nam 2017 bo xay dung phai hoan tat co phan hoa 4 tong cong ty Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục bất cập trong đầu tư BOT, BT

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 535/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ...

chọn