Ngân sách đầu tư công của Khánh Hòa trong 2023 dự kiến hơn 7.600 tỷ đồng

Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 3.014 tỷ đồng, vốn từ nguồn bội chi hơn 3.261 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ khoảng 1.103 tỷ đồng; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài hơn 252 tỷ đồng.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, sáng ngày 22/8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng, bao gồm: Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; nghị quyết bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

Thông tin thêm về kỳ họp, Kinh tế Đô thị cho biết, kế hoạch đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa năm 2023 sẽ có nguồn ngân sách nhà nước dự kiến hơn 7.631 tỷ đồng. 

Cụ thể, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 3.014 tỷ đồng, vốn từ nguồn bội chi hơn 3.261 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ khoảng 1.103 tỷ đồng; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (cấp phát từ ngân sách Trung ương) hơn 252 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết sẽ bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023 theo thời gian bố trí vốn; bố trí trả nợ vốn vay đến hạn. Đồng thời, địa phương sẽ bố trí đủ vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA...

Trong đó gồm có: vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đối ứng thực hiện bồi thường, GPMB dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (đoạn đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa); vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, hỗ trợ và bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 theo tiến độ..

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, một số dự án đáng chú ý được triển khai trong năm 2023 và chuyển tiếp từ năm 2022 hoàn thành năm 2023 như: dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (phần vốn ngân sách địa phương cam kết thực hiện bồi thường GPMB đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa) hơn 348 tỷ đồng; đường tỉnh lộ 3 khoảng 109 tỷ đồng;

Dự án đập ngăn mặn Sông Cái 192 tỷ đồng; dự án bền vững các TP Duyên hải – Tiểu dự án TP Nha Trang 549 tỷ đồng; đường D30 kết nối đường 23 tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp 50 tỷ đồng…

Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư công năm 2023 cũng sẽ được UBND tỉnh Khánh Hòa bố trí đầu tư xây dựng mới nhiều trường học, bệnh viện trên địa bàn các thành phố, huyện và thị xã...

Tại Kỳ họp, sau khi nghe UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo và phần thẩm tra của ban chuyên môn, các đại biểu đã nhất trí thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

chọn
Hình ảnh xây dựng tuyến nối đường Võ Nguyên Giáp đến trung tâm hành chính huyện Đông Anh
Tuyến đường nối đường Võ Nguyên Giáp đến khu vực quy hoạch TTHC huyện Đông Anh, Hà Nội dài hơn 2 km đang triển khai xây dựng.