Nghệ An đấu giá 12 lô đất tại huyện Hưng Nguyên, khởi điểm từ 2,8 triệu đồng/m2

12 lô đất tại vùng đấu giá xóm Thành Sơn, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, có diện tích từ 190,6 m2/lô đến 265,3 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh An Trà My vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND Huyện Hưng Nguyên.

Cụ thể là quyền sử dụng 12 lô đất tại vùng đấu giá xóm Thành Sơn, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Diện tích các lô đất từ 190,6 m2 đến 265,3 m2.

12 lô đất có mức giá khởi điểm từ 2,8 triệu đồng/m2 đến 3 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm hơn 7,36 tỷ đồng.

   Thông tin 12 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).   

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. 

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 14/9 đến 17h ngày 27/9 tại Công ty đấu giá hợp danh An Trà My và UBND xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/9 tại vùng đấu giá xóm Thành Sơn, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Về thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, tiền lệ phí tham gia đấu giá, khách hàng nộp số tiền đặt trước, tiền lệ phí tham gia đấu giá vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My từ ngày 27/9 đến 17h ngày 29/9.

Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ phong bì trả giá chứa đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá bỏ vào thùng phiếu, thời gian khai mạc niêm phong thùng phiếu từ 13h15 đến 13h30 ngày 30/9;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ bỏ phong bì trả giá từ 13h30 đến 14h50 ngày 30/9 tại hội trường UBND xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Buổi công bố giá được dự kiến tổ chức từ 15h ngày 30/9 tại UBND xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, địa chỉ đường Nguyễn Tất Thành, TDP Tân Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, điện thoại 0965.478.880.

 

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.