Nhiều bộ, địa phương tùy tiện giao đất, 'xẻo' trụ sở cho thuê mượn trái qui định

Kiểm toán về mua sắm, quản lí, sử dụng tài sản, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc quản lí nhà, sử dụng xe công.

Thất thoát, lãng phí trụ sở công, đất công

Theo cơ quan kiểm toán, một số bộ, cơ quan trung ương chưa xử dứt điểm tình trạng bị lấn chiếm, tranh chấp về nhà, đất kéo dài qua các năm, trong đó có hai Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM. Nhiều trường Đại học cũng chưa hoàn thành việc sắp xếp lại, xử nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Đáng lưu ý, nhiều Bộ có trụ sở tại những khu đất vàng còn thực hiện liên doanh, liên kết, cho thuê, mượn đất không đúng qui định; không ít trụ sở thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa dứt điểm; hiệu quả sử dụng tài sản nhà, đất chưa cao.

Kiểm toán cũng chỉ rõ một số đơn vị sự nghiệp cho thuê tài sản nhưng chưa xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định, hoặc có địa phương chưa kịp thời triển khai việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị sự nghiệp.

Ngoài ra, công tác quản đất đai còn tồn tại như: Giao đất không đúng đối tượng hoặc giao đất khi đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án.

Cụ thể tại tỉnh Hưng Yên, giao 7.084 m2 đất cho Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Hưng Hải để thực hiện dự án BT sau khi đã có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án.

Hay tại tỉnh Quảng Ngãi còn giao 10 khu đất nhưng không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, còn tỉnh Thanh Hóa thì không thực hiện đấu giá theo qui định

Thái Bình sử dụng 4 xe biển 80 chưa phù hợp

Một tồn tại đã kéo dài trong nhiều năm nay được cơ quan kiểm toán chỉ ra là tình trạng sử dụng xe ô tô vượt định mức so với qui định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, trong đó có Bộ Công Thương, Bộ LĐTB&XH…

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị của Bộ Tài chính như Trường Cán bộ Tài chính đang quản 2 ô tô có Quyết định thanh nhưng chưa tổ chức thanh ; Học viện Tài chính có 1 xe ô tô đủ điều kiện thanh nhưng chưa làm thủ tục thanh và 1 xe đã có Quyết định thanh nhưng chưa tổ chức thanh ; Trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh có 1 xe ô tô đã đủ điều kiện thanh nhưng chưa làm thủ tục thanh .

Ngoài ra, vẫn còn một số địa phương sử dụng ô tô vượt tiêu chuẩn, định mức, điển hình như Tỉnh Tây Ninh vượt 66 xe, Vĩnh Phúc 3 xe, Thanh Hóa 12 xe, Hà Tĩnh 3 xe, Thái Bình 1 xe, Quảng Ninh 27 xe... Riêng tỉnh Thái Bình còn sử dụng 4 xe ôtô biển số 80 chưa phù hợp qui định về đăng ký xe theo qui định.

chọn