Nông Cống, Thanh Hóa sắp đấu giá 27 lô đất, khởi điểm 405 triệu đồng/lô

27 lô đất ở với tổng diện tích 3.960 m2 gồm 23 lô tại xã Thăng Bình và 4 lô tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống sẽ được đấu giá vào ngày 3/12 tới đây.

Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Đức vừa ra thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

23 lô đất tại xã Thăng Bình

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất ở 23 lô đất tại xã Thăng Bình, huyện Nông Cống thuộc MBQH số 3979/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, gồm 9 lô tại thôn Thái Lan và 14 lô tại thôn Lý Đông với tổng diện tích 3.500 m2.

Cụ thể mỗi lô có diện tích từ 150 m2 đến 175 m2. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 405 triệu đồng đến 1,26 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm từng lô/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 16/11 đến ngày 30/11 tại UBND xã Thăng Bình và tại địa chỉ số nhà 01/09 phố Yên Trường, Phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 30/11 đến ngày 2/12. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3518 201 011 161 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Đức mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hoằng Hóa.

Đấu giá từng lô theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 3/12 tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống.

4 lô đất tại xã Tế Nông

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất ở 4 lô đất tại xã Tế Nông huyện Nông Cống, thuộc MBQH theo quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Nông Cống.

Tổng diện tích đất đấu giá là 460 m2. Cụ thể, mỗi lô có diện tích từ 100 m2 đến 120 m2 với mức giá khởi điểm 624.000.000 đồng/ lô. Tiền đặt trước gần 125 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 16/11 đến ngày 30/11 tại UBND xã Tế Nông và tại địa chỉ số nhà 01/09 phố Yên Trường, Phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 30/11 đến ngày 2/12. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3518 201 011 161 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Đức mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hoằng Hóa.

Đấu giá từng lô theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 3/12 tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống.

Chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Đức, điện thoại: 0906283433.

chọn