NSI lại hủy kế hoạch mua hơn 2 triệu cổ phần SAM Holdings

Từ giữa tháng 5 đến nay, NSI, tổ chức có liên quan đến Ban lãnh đạo của SAM Holdings đã 3 lần không hoàn tất mua cổ phiếu SAM như đã đăng ký trong đà tăng liên tục của giá cổ phiếu. Đợt mua gần nhất, thị giá SAM đã tăng gần 15% so với thời điểm đơn vị này đăng ký giao dịch.

Ngày 19/8 vừa qua, CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI), cổ đông tại CTCP SAM Holdings, đã có báo cáo về việc không mua cổ phiếu SAM nào từ ngày 21/7 - 19/8, thay vì mua 2,3 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Lý do mà đơn vị này đưa ra là giá cổ phiếu chưa phù hợp. 

Kết phiên giao dịch ngày 19/8, thị giá SAM ở mức 13.500 đồng/cp, tăng gần 15% so với giá kết phiên tại ngày 15/7, ngày NSI đăng ký giao dịch nói trên. 

Như vậy, số lượng cổ phiếu SAM mà NSI nắm giữ vẫn là gần 6,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,72% thay vì tăng lên 8,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,34% như kế hoạch trước đó.

Đây là lần thứ 3 trong hơn 3 tháng NSI không hoàn tất các thương vụ mua cổ phiếu SAM như đã đăng ký với cùng lý do là diễn biến giá chưa phù hợp. Đối với hai lần trước đó, thị giá SAM cũng tăng so với ngày đầu của đợt giao dịch. 

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 16/6 - 15/7, NSI đã mua 2,6 triệu cổ phiếu SAM, tương đương thực hiện 52% số lượng đã đăng ký. Thị giá SAM chốt phiên ngày 15/7 đã tăng 7,3% so với chốt phiên ngày 16 /6.

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 13/5 - 10/6, công ty cũng mua 113.000 cổ phiếu SAM, tương đương thực hiện 2% kế hoạch. Thị giá SAM chốt phiên ngày 10/6 cũng tăng 3,2% so với chốt phiên ngày 13/5. 

NSI là doanh nghiệp có liên quan đến Ban lãnh đạo SAM Holdings. Chủ tịch HĐQT SAM Holdings, ông Hoàng Lê Sơn đang đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại NSI; còn ông Bùi Quang Bách cũng đang đồng thời là thành viên HĐQT ở cả hai doanh nghiệp này. 

 Diễn biến giá cổ phiếu SAM trong vòng 3 tháng gần đây. (Nguồn: Tradingview). 

Ở chiều ngược lại, một doanh nghiệp khác liên quan đến Ban lãnh đạo công ty là CTCP Bảo hiểm Hùng Vương đã đăng ký bán 1,7 triệu cổ phiếu SAM vào ngày 3/8 vừa qua. Theo đơn vị này, mục đích thực hiện giao dịch là để đáp ứng nhu cầu tài chính của công ty.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/8 - 7/9. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu SAM mà đơn vị này nắm giữ sẽ giảm từ 4,4 triệu đơn vị còn 2,7 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,2% còn 0,74% vốn điều lệ. 

Chốt phiên giao dịch ngày 23/8, thị giá SAM đang ở mức 13.600 đồng/cp. Như vậy, trên thị trường chứng khoán, lô cổ phiếu mà Bảo hiểm Hùng Vương muốn bán có giá trị khoảng hơn 23 tỷ đồng.   

chọn
Lợi nhuận Hodeco tăng trưởng 35% năm 2022 nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần
Hodeco công bố doanh thu cả năm 2022 đạt 1.298 tỷ đồng, đi xuống so với năm trước đó và cách xa mục tiêu doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng đã đặt ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng trưởng tới 35% lên 421 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần.