Ông Nguyễn Lê Quốc Anh sắp rời ghế Tổng Giám đốc Techcombank

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh sẽ rời ghế Tổng Giám đốc Techcombank từ ngày 1/9/2020.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Quốc Anh theo nguyện vọng cá nhân. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh sẽ rời ghế Tổng Giám đốc Techcombank từ 1/9/2020.

Thời gian chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, Hội đồng quản trị  (HĐQT) giao Chủ tịch HĐQT quyết định cơ chế làm việc ,và tổ chức phân công công việc đối với Giám đốc điều hành/Phó Tổng giám đốc hoặc cá nhân khác, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Chủ tịch HĐQT đồng thời quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kĩ sư Hạt nhân tại Đại học Purdue (Mỹ), Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế lượng tại Đại học bang California, East Bay (Mỹ). 

Ông gia nhập Techcombank từ tháng 5/2015, với vai trò Giám đốc khối Chiến lược và phát triển ngân hàng, và được bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ tháng 9/2016.

Đến 31/12/2019, tổng tài sản của Techcombank đạt 383.699 tỉ đồng, thuộc Top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất năm 2019. Đây cũng là một trong những ngân hàng báo lãi khủng, đạt đến 12.838 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2018.

chọn