Ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch HĐQT FLC Faros

CTCP Xây dựng FLC Faros vừa ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty của ông Trịnh Văn Quyết kể từ ngày 7/4/2020.

Theo đó, FLC Faros cho biết đã tiếp nhận đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết.

HĐQT công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết tại cuộc họp cổ đông gần nhất theo qui định pháp luật và điều lệ công ty.

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho HĐQT công ty. Quyền lợi và chế độ của ông Quyết được giải quyết theo qui định của công ty và pháp luật có liên quan.

Cũng trong ngày 7/4, HĐQT FLC Faros đã lập tức thông qua việc bầu ông Nguyễn Thiện Phú (SN 1974), thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch. Ông Nguyễn Thiện Phú sẽ có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT và được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch HĐTQ.

Ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch HĐQT FLC Faros trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa có kế hoạch sáp nhập vào Đầu tư khai khoáng & Quản lí tài sản FLC (GAB). 

Theo FLC Faros, việc sáp nhập sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan tới thay đổi kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn trong giai đoạn 2020 - 2025, tái cơ cấu lại ngành, nghề kinh doanh chủ yếu và sắp xếp lại một cách toàn diện hoạt động kinh doanh của FLC Faros. 

Về phía GAB cũng có công văn phúc đáp đồng ý việc sáp nhập trên. HĐQT GAB dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào cuối tháng 4 để thông qua thương vụ này.

chọn
91 dự án giao thông, vận tải dự kiến ưu tiên đầu tư tại Hưng Yên: Có nhiều cao tốc, đường vành đai
Hưng Yên dự kiến ưu tiên thực hiện 91 dự án giao thông, vận tải với 12 dự án đầu tư công do Bộ, ngành và ngân sách Trung ương đầu tư; 70 dự án đầu tư công từ ngân sách tỉnh và 9 dự án thu hút đầu tư.