Phạt Gỗ Trường Thành 150 triệu do công bố thông tin sai lệch

UBCKNN ra quyết định phạt Gỗ Trường Thành do số liệu các chỉ tiêu trên BCTC quý IV/2021 và BCTC bán niên 2022 trước và sau kiểm toán có chênh lệch, do công ty điều chỉnh các khoản trích lập dự phòng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) vì hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, phạt tiền 150 triệu đồng do Trường Thành công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2021 và BCTC 6 tháng đầu năm 2022 do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng (tại BCTC năm 2021 được kiểm toán); điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ công ty con (BCTC bán niên năm 2022 được soát xét).

Đồng thời, Trường Thành buộc phải cải chính thông tin theo quy định, quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày 22/9.

Trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, chi phí quản lý của Trường Thành được điều chỉnh tăng thêm 65% so với báo cáo tự lập, lên 140 tỷ đồng, chủ yếu do công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 39 tỷ đồng đối với các khoản phải thu khó đòi, trong khi ở báo cáo tự lập, Trường Thành hoàn nhập dự phòng khoản này hơn 5 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh này đã góp phần khiến lãi sau thuế năm 2021 của Trường Thành giảm 88% còn 2,5 tỷ đồng sau kiểm toán, tương đương giảm 86% so với năm 2020 thay vì tăng như số liệu trong báo cáo tự lập. 

KQKD Trường Thành năm 2021 trước và sau soát xét. (Nguồn: BCTC 2021, Quỳnh Anh tổng hợp).

Liên quan đến tình hình kinh doanh của Trường Thành, luỹ kế trong 6 tháng đầu năm nay, Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần 1.159,34 tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ. Song, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng cao khiến công ty lỗ thuần 12,75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1,4 tỷ đồng. Nhờ khoản lãi khác 16,8 tỷ đồng, chủ yếu là thu nhập từ xóa sổ công nợ, công ty vẫn báo lãi sau thuế 4,5 tỷ đồng, giảm 52,3% so với cùng kỳ.

Trường Thành đặt kế hoạch năm nay với lợi nhuận sau thuế là 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 6,18% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính tới 30/6, tổng tài sản của Trường Thành đạt 2.985,9 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 726,3 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 635,2 tỷ đồng, chiếm 21,3% tổng tài sản..

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (28/11-4/12): Hà Nội khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 6, Khánh Hòa sẽ thu hồi 1.254 ha đất làm KĐT ven vịnh Cam Ranh
Hà Nội khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 6; khởi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất trong thời gian 15-25/12; Khánh Hòa sẽ thu hồi 1.254 ha đất làm Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh... là những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông nổi bật trong tuần .