Phê duyệt hơn 3.900 tỷ đồng đầu tư 2 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận có tổng chiều dài gần 52 km; trong đó, đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài hơn 45 km, đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6 km.

Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, dự án có tổng chiều dài gần 52 km; trong đó, đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài hơn 45 km, đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6 km.

Cụ thể, đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất có chiều dài đoạn tuyến hơn 11 km, điểm đầu thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, điểm cuối thuộc địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận có chiều dài đoạn tuyến khoảng gần 41 km, điểm đầu thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, điểm cuối thuộc địa phận xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Về quy mô đầu tư xây dựng, giai đoạn hoàn chỉnh theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn phân kỳ các yếu tố hình học đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 538 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 2.800 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 24 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 131 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 299 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2022-2025.

Giai đoạn 2021-2025 bố trí nguồn vốn cho dự án khoảng 3.123 tỷ đồng; chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 khoảng 780 tỷ đồng. Năm 2022 dự án đã được giao 757 tỷ đồng, năm 2023 là 309 tỷ đồng, năm 2024 hơn 1.100 tỷ đồng, năm 2025 hơn 1.700 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 hơn 780 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất và Gò Quao-Vĩnh Thuận từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu; nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông trong khu vực.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.