Phê duyệt tăng hơn 2.150 tỷ đồng vốn đầu tư cho VSIP Nghệ An

Việc tăng vốn đầu tư là để thực hiện giai đoạn 4 và 5 của hợp phần khu đô thị và dịch vụ của VSIP Nghệ An. Theo kế hoạch, hai giai đoạn này sẽ được triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng trong nửa đầu năm 2024.

Một góc khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An hiện nay. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh vừa qua đã ban hành Quyết định ngày 11/4 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm nhà đầu tư, với quy mô khoảng 750 ha.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1 và 2 khu công nghiệp; giai đoạn 1, 2 và 3 khu đô thị và dịch vụ) quy định tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 1/12/2021 được điều chỉnh thành tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1 và 2 khu công nghiệp; giai đoạn 1, 2, 3, 4 và 5 khu đô thị và dịch vụ).

Giá trị tổng vốn đầu từ 4.183 tỷ đồng (tương đương 187 triệu USD) thành 6.343 tỷ đồng (tương đương gần 280 triệu USD). Việc tăng vốn đầu tư lên gần 93 triệu USD để thực hiện giai đoạn 4 và 5 của hợp phần khu đô thị và dịch vụ, để phù hợp với nhu cầu thực tế triển khai thực hiện dự án. 

Trong số vốn đã điều chỉnh là 6.343 tỷ đồng, vốn đầu tư giai đoạn 1 và giai đoạn 2 khu công nghiệp là khoảng 1.421 tỷ đồng, tương đương khoảng 64 triệu USD; trong đó, giai đoạn 1 là 718 tỷ đồng, tương đương 33,1 triệu USD; giai đoạn 2 là 702 tỷ đồng, tương đương khoảng 30,8 triệu USD. 

Vốn đầu tư giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 và giai đoạn 5 khu đô thị và dịch vụ là 4.923 tỷ đồng, tương đương 216 triệu USD. Trong đó, giai đoạn 1 là 939,6 tỷ đồng, tương đương 43,3 triệu USD; giai đoạn 2 là khoảng 1.152 tỷ đồng, tương đương gần 51 triệu USD; giai đoạn 3 là 670 tỷ đồng, tương đương khoảng 29 triệu USD; giai đoạn 4 là 1.262 tỷ đồng, tương đương khoảng 54 triệu USD; giai đoạn 5 khoảng 899 tỷ đồng, tương đương 38,6 triệu USD.

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án khoảng 1.161 tỷ đồng, tương đương khoảng 51 triệu USD. 

Cơ cấu sử dụng đất của dự án gồm đất xây dựng khu công nghiệp khoảng 368 ha (giai đoạn 1 khoảng 226 ha, giai đoạn 2 khoảng 142 ha) và đất xây dựng khu đô thị, dịch vụ là 382 ha (giai đoạn 1 khoảng 83 ha, giai đoạn 2 khoảng 98 ha, giai đoạn 3 khoảng 55 ha, giai đoạn 4 khoảng 61 ha, giai đoạn 5 khoảng 85 ha). 

Tiến độ thực hiện dự án cũng được điều chỉnh, trong đó, tiến độ khu công nghiệp đã đi vào kinh doanh, còn khu đô thị và dịch vụ sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2023 - 2027. 

Cụ thể, khu đô thị và dịch vụ giai đoạn 1 đã bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng từ quý I/2019 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2023. 

Khu đô thị và dịch vụ giai đoạn 2 và 3 đã bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2018, từ quý III/2023 sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng và dự kiến hoàn thành lần lượt vào quý III/2026 và quý III/2025.

Khu đô thị và dịch vụ giai đoạn 4 và 5 đã bồi thường, giải phóng mặt bằng từ quý III/2022. Từ quý I/2024 sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 5 và dự kiến hoàn tất trong quý I/2027. Còn giai đoạn 5 sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng từ quý II/2024 và hoàn tất vào quý II/2027. 

chọn
Cẩn trọng bẫy 'liều ăn nhiều' với đất nền chưa xong pháp lý
Theo chuyên gia Batdongsan.com, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Nếu đón đầu thành công, các lô đất nền chưa xong pháp lý sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì giá mua vào thấp hơn 20-40%. Song, phần nhiều các lô đất chưa được cấp sổ là do vướng nhiều vấn đề phức tạp, dính quy hoạch… Người mua nên tránh bẫy “liều ăn nhiều”.